AKTUELT

8. februar 2020


SKAL DU TIL GENERALFORSAMLING i 2020?

For at deltage og have stemmeret, skal du være indmeldt i lokalforeningen og have indbetalt kontiongent for 2020 senest én uge før generalforsamlingen.

Du kan stadig nå at indbetale de kr. 325 på Mobile Pay enten ved at forny medlemskabet på venstre.dk eller ved at indbetale til vores lokale kasserer på Mobile Pay: +45 2349 9129

Det er i år, at vi skal vælge vores spidskandidat, som skal stå i spidsen for Venstres valgprogram ved kommunalvalget i 2021.

I starten af februar udsendes VenstrePosten til medlemmerne. I dette nummer er der indkaldelse til generalforsamling og oplæg til spidskandidatvalget.

Alle der kandiderer til spidskandidatvalget har et indlæg, hvor de fortæller om sig selv og hvorfor de gerne vil vælges.budgetaftale 2020

Region Hovedstaden


Kære partifæller,

Venstre i Region Hovedstaden har i dag skrevet under på budgetaftale for 2020. Kun DF er ikke en del af aftalen.

Man kan i aftalen genfinde mange gode Venstre-aftryk, men især har vi igen og igen før og under forhandlingerne slået på, at vi vil have taget et ordentligt livtag med de store udfordringer, vi har haft i forhold til udrednings- og behandlingsgarantierne – de såkaldte patientrettigheder. Ventelisterne til behandling i vores region har ganske enkelt været for lange. Derfor er vi særdeles tilfreds med, at der samlet set er blevet afsat ca. 100 mio. kr. til bekæmpelse af ventelister.

Samtidig er vi glade for, at der bliver sat mere kød og blod og kroner og ører på det nære sundhedsvæsen. Der afsættes ca. 26 mio. kr. stigende til 35 mio. kr. til dette område i de kommende år.

Endelig vil man kunne se Venstre-aftryk på en styrket indsats i forhold rekruttering, forskning, bekæmpelse af overvægt hos børn og unge og meget, meget andet.

Vi er alt i alt meget tilfredse med aftalen, og man er velkommen til at kontakte undertegnede for spørgsmålet eller kommentarer. 

 

Bedste hilsner

Martin Geertsen


Du kan læse aftalen her


Pressemeddelelse Birgit Roswall Budgetaftale Gribskov Kommune

BUDGETAFTALE

Byrådets budgetaftale - 2020-2023

Budgetaftale ribskov Kommune - Oktober 2019

Gribskov Kommune Budget 2020-2023


HAR DU LYST TIL AT DELTAGE AKTIVT I VENSTRES POLITISKE ARBEJDE I GRIBSKOV KOMMUNE? 

 - så tag fat i et af de nuværende bestyrelsesmedlemmer og spør', hvordan du kommer igang . . . eller stil op til bestyrelsesvalget og bliv valgt på Generalforsamlingen - enten som bestyrelsesmedlem eller som suppleant. Du kan melde dit kandidatur til bestyrelsen nu eller du kan vente til Generalforsamlingen.

Hvis du ønsker at melde din kandidatur nu, så send en mail til: gribskovvenstre@gmail.com - Skriv lidt om dig selv og hvorfor du gerne vil arbejde for Venstre i Gribskov. Så offentliggør vi (hvis du ønsker det) dit navn og evt. kontaktoplysninger her på hjemmesiden, så de øvrige medlemmer véd, hvem de har mulighed for at stemme på.


Jes Freisner31-08-2018


Bagvendt fremstilling af en positiv udvikling

I én af de lokale medier faldt jeg over overskriften ”Vi fik ikke én eneste ansøgning”, udtalt af en erhvervsdrivende i kommunen, som ikke har kunnet tiltrække arbejdskraft efter behov. For det første vil jeg anføre at, ser man på udviklingen af ledighedsprocenten i kommunen og i Danmark som helhed over de seneste år, er det en meget positiv trentkurve. Vi har i dag en arbejdsløshedsprocent på 3,6 i Gribskov Kommune, hvilket ligge i den øverste 1/3 del af landets kommuner. Det er et flot lavt tal, som vi alle skulle glæde os over og samtidig søge at fastholde den gode udvikling. Det skal vi glæde os over. Det er godt for de berørte arbejdstagere, godt for virksomhederne og godt for Kommunens skattekiste.

Nu kan der være mange grunde til at nogle erhvervsdrivende ikke kan skaffe nye medarbejdere, som de måtte have behov for. Det kan bl.a. være at man ikke tilbyder løn & arbejdsforhold der matcher forventningerne, at man måske har forsømt at bidrage med lærepladser i tide, at man ikke sikrer en løbende fasthol-delsespolitik internt i firmaet og dermed mister gode medarbejdere, at man ikke giver den fornødne tid til introduktion og fokuseret oplæring i jobbet, at man forsømmer det langsigtede samarbejde med jobcent-rene med tilhørende muligheder for introduktionsforløb og andre jobrelaterede foranstaltninger, som kan sikre nye og mere uprøvede kræfter til arbejdsmarkedet m.v.

Jeg synes, at det er ærgerligt, at der ikke synliggøres flere af de positive og gode historier, der findes i Kommunen, men at man til stadighed fokuserer på de negative. Lad os få de gode historier fortalt vel vidende, at der jo altid er ting, der kan gøres bedre.        

Jes E. Freisner