AKTUELT

31. marts 2019


NY KOnstituerinG

Byrådet er den 30. marts blevet enige om en ny konstituering - læs mere her . . 

Konstitueringsaftale 30. marts 2019

Klik på aftalen for at læse hele dokumentet . . .


FRIVILLIGMØDE - ANNA LIBAK

Anna Libak - folketingskandidat for Venstre i Gribskov

Trafikpolitik

 

Vi har en HillerødMotorvej, som ikke går til Hillerød. 

Og en Frederikssund Motorvej, som ikke går til Frederikssund. 

Hvordan mon det kan være?

Næsten alle trafikordførere er valgt i Jylland

Af Anna Libak

folketingskandidat i Nordsjælland (V)

Hvis VVM-undersøgelsen for Hillerød Motorvejen som forventet kommer fra Vejdirektoratet i slutningen af næste uge, så ved alle godt, hvad den vil konkludere. Og det har de sådan set vidst i årevis. Den vil konkludere, at det ville være en vældig god ide fluks at forlænge motorvejen fra Allerød til Hillerød.

Hvorfor? Ja, argumenterne holder i en kø, der er lige så lang, som den man sidder fast i, med mindre man kører ud mellem kl. 10-15. For det første - er det Danmarks mest trafikerede statsvej, som ikke er en motorvej. Der kører 27.000 biler i døgnet. For det andet - er det smadderfarligt med det midterspor, som vi skal deles om, og derfor har der gennem årene været adskillige dødsulykker. For det tredje - koster den ikke alverden at anlægge: 800 millioner, hvis det er "model billig", og 1,1 mia., hvis budgettet skrider, eller man flotter sig – som man bør – med støjabsorberende asfalt. For det fjerde - er den i sammenligning med de øvrige infrastrukturprojekter i landet en samfundsøkono-misk fornuftig investering, der forrenter sig med fire procent. Og for det femte, så er forventningerne, at presset kun bliver større på vejen, når det nye supersygehus i Hillerød åbner i 2022.

Med andre ord: Det store spørgsmål har i lang tid ikke været, om der er brug for en forlængelse af motorvejen. Det er derimod: Hvordan kan det egentlig være, at forlængelsen af motorvejen ikke er kommet endnu, når alle er enige om, at den er der brug for?

Og hvis nogen nu vil sige, at det er da, fordi vi har afventet VVM-undersøgelsen, ja så tror jeg ikke på det. For der er jo andre motorveje i Nordsjælland, som også mangler at blive bygget, uden at der er sket det mindste. Tag nu forlængelsen af Frederikssundsmotorvejen. Der er for længst lavet en VVM-undersøgelse, såmænd i 2006, ja der er endda lavet en anlægslov i 2009, hvor folketinget simpelthen beslutter, at den motorvej skal da forlænges. Og selvfølgelig var det da tanken, at det skulle ske inden Kronprinsesse Marys bro over Roskilde Fjord åbner i 2019, for det er lidt mærkeligt at lade en firesporet vej ende i ingenting ved Frederikssund. Men er det første spadestik til forlængelsen af motorvejen taget? Nej! Er pengene bevilget? Nej da! Men lov skal land bygges, men åbenbart ikke med anlægslov, for motorvejen bliver bare ikke bygget. Uden at nogen rigtigt kan sige hvorfor.

Altså må jeg påtage mig at give et bud på en forklaring. Og jeg har to; og de er begge i afdelingen for noget, man ikke kan bevise, men har en stærk fornemmelse af godt kan være sandt.

For sagen er, at jeg som foredragsholder ofte kører rundt i Jylland. Og jeg har ikke kunnet undgå at bemærke, hvor god plads, der er på motorvejene i Jylland sammenlignet med Hillerød og Frederissund-motorvejene. Lad mig sige det på jysk: Hverken Esbjerg- og Herningmotorvejen eller motorvejen til Frederikshavn er overtrafikeret. Og sporene er brede: Folk fra Nordsjælland vil vide, hvad jeg mener med det.

På den baggrund har jeg ikke kunnet undgå at hæfte mig ved, hvor partiernes trafikordførere er valgt. Og kære venner, det er altså ikke i Nordsjælland. De kommer alle sammen fra andre egne af landet; og de fleste fra Jylland. 

Rasmus Prehn fra Socialdemokratiet er valgt i Jylland. Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti er valgt i Jylland. Andreas Steenberg fra De Radikale er valgt i Jylland. Henning Hyldested fra Enhedslisten er valgt i Jylland. Kristian Pihl Lorenzen fra Venstre er valgt i Jylland. Leif Mikkelsen fra Liberal Alliance er fra Jylland. Transportminister Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance er valgt i Jylland.

Karsten Hønge fra Socialistisk Folkeparti er valgt på Fyn. Roger Matthisen fra Alternativet er valgt på Fyn. Anders Johansson fra De Konservative stillede op på Ærø, og nu er nu skiftet til København. Og hvis nogen på baggrund af den sammensætning tænker, at så skal der da også være noget til fynboere, skal de vide, at Den Fynske Motorvej naturligvis er ved at blive udvidet fra fire til seks spor mellem Nr. Aaby og Odense V.

Det er formentlig den vigtigste forklaring. Men hertil skal man naturligvis føje, at mange jyder og fynboere tror, at Nordsjælland er et andet ord for Whiskybæltet. De forestiller sig Nordsjælland som et reservat for de rige fra København. De ved ikke, at Nordsjællands Storkreds er kæmpestor og rummer 11 kommuner; og at de fleste af dem, der pendler, faktisk ikke pendler til og fra København, men mellem kommunerne. Så hver gang, de hører om, at der er åbnet endnu en metrostation, tænker de, at nu må Jylland og Fyn kompenseres. Hovedstaden skal ikke komme for godt i gang! Og derfor kan jeg kun opfordre Folketingets trafikpolitiske ordførere til selv at køre herop i myldretiden ad motorvejene – så vil de få rigeligt tid til i ro og mag at gennemtænke nationens trafikpolitiske prioriteringer.

SLUT, SLUT, SLUTHAR DU LYST TIL AT DELTAGE AKTIVT I VENSTRES POLITISKE ARBEJDE I GRIBSKOV KOMMUNE? 

 - så tag fat i et af de nuværende bestyrelsesmedlemmer og spør', hvordan du kommer igang . . . eller stil op til bestyrelsesvalget og bliv valgt på Generalforsamlingen - enten som bestyrelsesmedlem eller som suppleant. Du kan melde dit kandidatur til bestyrelsen nu eller du kan vente til Generalforsamlingen.

Hvis du ønsker at melde din kandidatur nu, så send en mail til: gribskovvenstre@gmail.com - Skriv lidt om dig selv og hvorfor du gerne vil arbejde for Venstre i Gribskov. Så offentliggør vi (hvis du ønsker det) dit navn og evt. kontaktoplysninger her på hjemmesiden, så de øvrige medlemmer véd, hvem de har mulighed for at stemme på.


Jes Freisner31-08-2018


Bagvendt fremstilling af en positiv udvikling

I én af de lokale medier faldt jeg over overskriften ”Vi fik ikke én eneste ansøgning”, udtalt af en erhvervsdrivende i kommunen, som ikke har kunnet tiltrække arbejdskraft efter behov. For det første vil jeg anføre at, ser man på udviklingen af ledighedsprocenten i kommunen og i Danmark som helhed over de seneste år, er det en meget positiv trentkurve. Vi har i dag en arbejdsløshedsprocent på 3,6 i Gribskov Kommune, hvilket ligge i den øverste 1/3 del af landets kommuner. Det er et flot lavt tal, som vi alle skulle glæde os over og samtidig søge at fastholde den gode udvikling. Det skal vi glæde os over. Det er godt for de berørte arbejdstagere, godt for virksomhederne og godt for Kommunens skattekiste.

Nu kan der være mange grunde til at nogle erhvervsdrivende ikke kan skaffe nye medarbejdere, som de måtte have behov for. Det kan bl.a. være at man ikke tilbyder løn & arbejdsforhold der matcher forventningerne, at man måske har forsømt at bidrage med lærepladser i tide, at man ikke sikrer en løbende fasthol-delsespolitik internt i firmaet og dermed mister gode medarbejdere, at man ikke giver den fornødne tid til introduktion og fokuseret oplæring i jobbet, at man forsømmer det langsigtede samarbejde med jobcent-rene med tilhørende muligheder for introduktionsforløb og andre jobrelaterede foranstaltninger, som kan sikre nye og mere uprøvede kræfter til arbejdsmarkedet m.v.

Jeg synes, at det er ærgerligt, at der ikke synliggøres flere af de positive og gode historier, der findes i Kommunen, men at man til stadighed fokuserer på de negative. Lad os få de gode historier fortalt vel vidende, at der jo altid er ting, der kan gøres bedre.        

Jes E. Freisner