AKTUELT

14. september 2019


EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

MANDAG DEN 30. SEPTEMBER 2019

Som følge af at Bjarne Pedersen har trukket sig som formand for Venstre i Gribskov, bliver der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling for at vælge ny formand for foreningen.

Indtil da er Torben Dencker konstitueret som formand og Christina Lund udpeget som Næstformand

Indkaldelse med dagsorden kan du finde HER. Indkaldelen er udsendt til medlemmerne fredag den 13.september 2019, er offentliggjort i Frederiksborg Amts avis den 14. september 2019 og er annonceret på Facebook.


Balance og rimelighed er opskriften på succes

Klik på dokument for at læse i stort format. (2019-08-06)NY KOnstituerinG

Byrådet er den 30. marts blevet enige om en ny konstituering - læs mere her . . 

Konstitueringsaftale 30. marts 2019

Klik på aftalen for at læse hele dokumentet . . .HAR DU LYST TIL AT DELTAGE AKTIVT I VENSTRES POLITISKE ARBEJDE I GRIBSKOV KOMMUNE? 

 - så tag fat i et af de nuværende bestyrelsesmedlemmer og spør', hvordan du kommer igang . . . eller stil op til bestyrelsesvalget og bliv valgt på Generalforsamlingen - enten som bestyrelsesmedlem eller som suppleant. Du kan melde dit kandidatur til bestyrelsen nu eller du kan vente til Generalforsamlingen.

Hvis du ønsker at melde din kandidatur nu, så send en mail til: gribskovvenstre@gmail.com - Skriv lidt om dig selv og hvorfor du gerne vil arbejde for Venstre i Gribskov. Så offentliggør vi (hvis du ønsker det) dit navn og evt. kontaktoplysninger her på hjemmesiden, så de øvrige medlemmer véd, hvem de har mulighed for at stemme på.


Jes Freisner31-08-2018


Bagvendt fremstilling af en positiv udvikling

I én af de lokale medier faldt jeg over overskriften ”Vi fik ikke én eneste ansøgning”, udtalt af en erhvervsdrivende i kommunen, som ikke har kunnet tiltrække arbejdskraft efter behov. For det første vil jeg anføre at, ser man på udviklingen af ledighedsprocenten i kommunen og i Danmark som helhed over de seneste år, er det en meget positiv trentkurve. Vi har i dag en arbejdsløshedsprocent på 3,6 i Gribskov Kommune, hvilket ligge i den øverste 1/3 del af landets kommuner. Det er et flot lavt tal, som vi alle skulle glæde os over og samtidig søge at fastholde den gode udvikling. Det skal vi glæde os over. Det er godt for de berørte arbejdstagere, godt for virksomhederne og godt for Kommunens skattekiste.

Nu kan der være mange grunde til at nogle erhvervsdrivende ikke kan skaffe nye medarbejdere, som de måtte have behov for. Det kan bl.a. være at man ikke tilbyder løn & arbejdsforhold der matcher forventningerne, at man måske har forsømt at bidrage med lærepladser i tide, at man ikke sikrer en løbende fasthol-delsespolitik internt i firmaet og dermed mister gode medarbejdere, at man ikke giver den fornødne tid til introduktion og fokuseret oplæring i jobbet, at man forsømmer det langsigtede samarbejde med jobcent-rene med tilhørende muligheder for introduktionsforløb og andre jobrelaterede foranstaltninger, som kan sikre nye og mere uprøvede kræfter til arbejdsmarkedet m.v.

Jeg synes, at det er ærgerligt, at der ikke synliggøres flere af de positive og gode historier, der findes i Kommunen, men at man til stadighed fokuserer på de negative. Lad os få de gode historier fortalt vel vidende, at der jo altid er ting, der kan gøres bedre.        

Jes E. Freisner