Eskild beiter

Byrådskandidat KV21

Venstre.dk

Mærkesager


  • Bent Hansen som ny borgmester

  • Gang i Gribskovs erhvervsliv. Fjern alle unødvendige forhindringer og skab aktivitet.

  • Kommunens institutioner skal gøres selvstyrende med en stærk lokal ledelse. Flyt ressourcerne ud hvor de gør nytte. Målet må være at det kommunale skal være lige så velfungerende som det private.

  • Frihed for vilde dyr og mennesker - nej til indhegnet naturnationalpark!


AKTIVITET


Dansk Industri's måling af erhvervsklimaet var en spand koldt vand over hovedet. Vi ligger helt i bund!

Selvfølgelig har vi infrastrukturen og afstand til hovedstaden imod os, men vi kan også gøre noget selv! Vi skal ikke bare - som Nyt Gribskov - kritisere undersøgelsen og foreslå at kommunen laver en ny.

Efter min mening skal vi give aktiviteter i kommunen fuld gas og kun bruge bremsepedalen, hvor det er absolut nødvendigt.

Loven skal naturligvis overholdes, og folk har rettigheder. Når det er sagt, mener jeg, at aktivitet skal prioriteres. Det er det vigtigste lige nu. Hvis alle hensyn er lige vigtige, kommer vi ingen vegne. Der vil ALTID være folk, der er imod et byggeri af boliger, en ny butik, en ny vej, en koncert, lysmaster på en fodboldbane, en grusgrav eller hvad som helst. 

Vi sætter FULD GAS PÅ GRIBSKOV. Vi skal lytte til rimelige indvendinger, og se om der kan ændres detaljer, så løsningen bliver bedre, og så hurtigt videre fremad efter kompasset. Den overordnede retning skal være: MERE AKTIVITET!DECENTRALISERING AF KOMMUNEN


Når vi tænker os om, hvad der virker godt, er det ofte små, private eller offentlige institutioner med lokal ledelse. Det gælder skoler, børnehaver, plejehjem og alt muligt andet.

Det er bedre for personalet, da beslutningerne bliver taget tættere på. Det er bedre for lokalsamfundet, og det er bedre for brugerne, da den lokale ledelse ved, hvor skoen trykker.

Byrådet skal nøjes med at sætte nogle helt overordnede mål og så give ansvaret til lederen, der skal have så stor frihed, som lovgivningen giver mulighed for.

Og så skal udviklingen vendes, så der gives mulighed for mere konkurrenceudsættelse og valgfrihed. Ikke alt behøver at være kommunalt.


FRIHED FOR VILDE DYR OG MENNESKER - NEJ TIL INDHEGNET NNP


Den kommende Naturnationalpark i Gribskov er planlagt med et højt hegn hele vejen rundt, kun afbrudt af låger til besøgende, ca. hver 800 meter.

Der skal udsættes "store græssere", i Gribskov bliver det stude, elge og kronhjorte. De skal skabe mere biodiversitet ved at rode i jorden og ved at spise småtræer og krat sørge for at det hele ikke bliver for mørkt og tilgroet.

Og skovdriften skal ophøre. De store og fine ege- og bøgetræer skal ikke længere være til nytte, men i stedet skal de vokse vildt, til de vælter helt naturligt.

Det lyder så fint, men det holder ikke.

For det første går det ud over dyrene, der indespærres. Vilde dyr kan bevæge sig frit og finde føde som de vil. Dyrene i Gribskov bliver misbrugt som "kratryddere". Man sulter dem for deres naturlige føde og tvinger dem dermed til at æde krat og småtræer.

For det andet går det ud over borgerne, der får dårligere adgang til skoven og færre muligheder for aktivitet. En af Danmarks få attraktioner på UNESCOS verdensarvsliste, nemlig parforcejagtlandskabet i Gribskov, bliver skåret midt over med hegnet.

For det tredie er der ikke brug for det. Biodiversiteten er i forvejen høj i Gribskov, der drives som "naturnær skovdrift". Man kunne sagtens bruge nogle delelementer i planen, f.eks. fældning af rødgraner, uden at hegne det hele ind.

Og endelig skader det klimaet. Skov, der drives med løbende fældning og pasning, binder meget mere CO2 end urørt skov. Dels er der mere vækst, hvori CO2 bindes, og dels tages der løbende træ ud til møbler, byggere osv, og dette CO2 bindes så i bygningen, eller hvad nu træet bruges til.


Lad nu Gribskov og naturen være i fred!


58 år, Teknikumingeniør og HD, Salgschef
Medlem af Venstre Gribskovs bestyrelse
Bor i Alme
Mail: eskild.beiter@gmail.com