Kandidater til KV21

16. september 2021Opstillede kandidater i opstillingsrækkefølge

Flemming Steen Munch er senest kommet på kandidatlisten, nærmere følger


l nærmeste fremtid vil der komme et indlæg fra de enkelte kandidater, hvor de præsenterer sig selv med en kort beskrivelse af hvem de er, hvad de står for og hvad de ønsker at arbejde med og påvirke ifald de vælges ind i byrådet. Tillige vil der blive indlagt billeder på de enkelte kandidater. 


Oversigten opdateres løbende

=========================================================


 - Din nye stemme i Gribskov Byråd 

byrådskandidat til KV21 for Venstre Gribskov.

Jeg er 54 år - bor i Vejby med Belinda og vores søn Sebastian på 18 år.- Har en erhvervsuddannelse indenfor detailhandel.- Tidligere Filialleder i en international detailkæde.- Tidligere Broadcaster og radiovært på Radio Kattegat. - Tilknyttet det private arbejdsmarked i min brors firma.

Bestyrelsesposter:- Tidligere forældrerepræsentant og skolebestyrelsesformand på Blistrup Skole / Gilbjergskolen.- Bestyrelsesmedlem i Vejby Borger- og Grundejerforeningen samt suppleant i bestyrrelsen hos Vejby-Tisvilde  Fjernvarme.


Mine mærkesager:

 - Bedre energiløsninger med bl.a solcelleanlæg og solvarmeanlæg. - Flere cykelstier i vores kommune og gerne med belysning (solcellepanel).- Bedre muligheder for det lokale erhvervsliv og foreningsliv.- Bedre styr på kommunens kerneopgaver – såsom ældrepleje, børn og unge, infrastruktur.- Flere oplevelsesmuligheder – f.eks et stort indendørs legeland, højt udkigstårn, anderledes spisesteder. 

Jeg mener at:

- Vi skal være bedre til at lytte og finde de bedste løsninger til borgerne og gerne samarbejder bredt i byrådet –  på den måde kommer de bedste resultater i hus til gavn for borgerne.

- Vi skal udvikle vores kommune på den rigtige måde og tage hensyn til nærmiljøet og søger for  borgerinddragelse. 
- Vi skal være bedre til, at tiltrække nye borgere til vores kommune samt “holde” på vores unge mennesker  med bl.a. en bedre infrastruktur, jobmuligheder, flere oplevelsesmuligheder m.m.
- Vi skal være bedre til at “sælge” vores skønne områder til turisterne - vel og mærke på den  rigtige måde, hvor vi også tager hensyn til naturen.
- Vi skal som kommune være bedre til at lytte til vores erhvervsliv, hvor vi bliver bedre til at tiltrække  økonomiske midler til vores områdes erhvervsliv til nye oplevelser – f.eks. nye aktivitetsmuligheder såsom  et indendørs legeland, et højt udkigstårn, anderledes spisesteder m.m. - noget som giver nye  oplevelsesmuligheder for borgerne og som kan tiltrække turister til vores kommune.
- Vi skal have langt større fokus på en bedre byggesags behandling. 


Få en person i byrådet, der siger sin mening og står ved den. Få en person, der vil samarbejde bredt i byrådet og finde de bedste løsninger for borgernes skyld. Få en person, der vil arbejde på at få løst de udfordringer kommunen står overfor. Få en person, der “vil” erhvervslivet, foreningslivet, turist- og kulturlivet. Få en person, der vil lytte til borgerne og udvikle kommunen sammen med borgerne.

Du bør sætte dit kryds ved Bill Kaae, hvis du ønsker en ny og anderledes stemme i byrådet: 

Du kan læse mere om mit kandidatur til KV21 på min hjemmeside: BILLKAAE.DKsamt på min politiske side på Facebook: Bill Kaae - Byrådskandidat for Venstre Gribskov til KV21

=========================================================


=========================================================

 • Byrådskandidat KV2021.

 • 58 år, Teknikumingeniør og HD
  Salgschef, bor i Alme
  Medlem af Venstre Gribskovs bestyrelse


Mærkesager

 • Bent Hansen som ny borgmester
 • Gang i Gribskovs erhvervsliv. Fjern alle unødvendige forhindringer og skab aktivitet.
 • Kommunens institutioner skal gøres selvstyrende med en stærk lokal ledelse. Flyt ressourcerne ud hvor de gør nytte. Målet må være at det kommunale skal være lige så velfungerende som det private.

=========================================================

Carl-Børge Christiansen

Jeg er født i 1951.Jeg er uddannet i Landbrugsmaskinbranchen, hvor jeg har arbejdet lige siden bortset fra 9 1/2 år, hvor jeg var leder af N.A.G. Isenkram.Efter 54 År på arbejdsmarkedet går jeg på nedsat tid men vil stadig være erhvervsaktiv. Jeg har i hele mit liv været foreningsaktiv. Jeg har været i bestyrelsen for Landboungdommen, Venstres Vælgerforening, Valby Forsamlingshus samt Valby Idrætsforening. Jeg vil arbejde for et bedre erhvervsklima i Gribskov Kommune, der trænger til et gevaldigt løft. Den rapport der kom fra Dansk Industri kan vi ikke være bekendt. Vi ligger på en trist sidsteplads. Det skal vi have gjort noget ved. Jeg vil arbejde på, at forståelsen mellem by og land forbedres. Alt for mange byboere kender ikke til til livet på landet. og kender for lidt til hvordan vores fødevarer bliver produceret, og hvilken betydning det har for samfundet.


=========================================================


Kim Valentin (V)

Medlem af Folketinget, Venstre

Cand.polit.

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

E-mail:

kim.valentin@ft.dk


=========================================================

Hej...Jeg hedder Viola Mathiasen og jeg stiller op til byrådet i Gribskov Kommune da jeg mener at der er brug for en frisk start. Der venter et stor oprydningsarbejde til det nye byråd, ikke mindst i ældreplejen.
Jeg er 61 år og er uddannet social og sundhedsassistent. Jeg arbejder på et Rehabiliteringscenter, midlertidig pladser, i Fredensborg Kommune.

Et Gribskov i Balance.

En sund ældrepleje:

-En ældrepleje der fokusere på værdier og sætter personalets kompetencer højt. Inddrager borgerne og løser udfordringer fra bunden. Afstemme forventningerne så både borger og personalet for en hverdag som de er tilfredse med og kan se sig selv i. 

En erhvervsvenlig kommune:

-En erhvervsvenlig kommune, der stiller med nogle rammebetingelser, hvor nye virksomheder finder det attraktivt at slå sig ned i Gribskov Kommune og nuværende virksomheder bliver.


=========================================================


BENT HANSEN

Borgmesterkandidat til KV21

Byrådsmedlem fra 1. januar 2018.
E-mail: Benha@gribskov.dk

Telefon: 21 28 72 21

Bent Hansen fra Mønge, Helsinge. 

Jeg driver selvstændig virksomhed indenfor teknisk montage og landbrug. 

Uddannet maskinkonstruktør og merkonom i finansiering.


=========================================================


Mit navn er Natasha, jeg er 39 år og bor i Ramløse med min mand Mads, der til daglig  er porteføljemanager hos Bank Invest og er lektor på CBS. Derudover er han medlem af skolebestyrelsen på Ramløse skole.

Sammen har vi 6 børn. Phillip på 19 og Alberte på 17, der går begge på Gribskov Gymnasium. Mathilde (7) og Ludvig(6) går på Ramløse skole. Benedikte (4) og Villum (1) bliver pt passet hjemme. Og selvfølgelig, ikke at glemme familiens nyeste medlem Marley. Han har i modsætning til os andre 4 ben og nyder at blive kløet bag øret 

Når vi gør ting sammen så bliver ejerskabet større, udviklingen bredere og det samfund som vi bor i, Gribskov bedre. Derfor tror jeg fuldt og fast på, at vi er stærkere sammen. Derfor hedder min hjemmeside Sammenervistærkest.dk

Vi har alle sammen indimellem brug for nogen at række ud til. Det kan være for at få hjælp, gøre opmærksom på problemstillinger eller noget helt tredje. Uanset hvad, er du velkommen til at kontakte mig, hvis du mener, jeg kan hjælpe dig. Vær opmærksom på at jeg kan ikke sagsbehandle, men jeg kan hjælpe dig videre i systemnet.


Fremtiden


Drømmene stopper aldrig, nogen er lige inden for rækkevidde og andre ligger lidt længere ude, i ja… fremtiden.
Herunder vil du kunne se nogle af de ting, jeg i en kommende byrådsperiode vil arbejde for:

 • Økonomi og Samarbejde
  Økonomien i Gribskov er god og på vej den rette vej,. Det skal vi også fremover sørge for den er. Det tror jeg bedst sker i et bredt samarbejde. Vi skal som folkevalgte respektere, at din nabo kan have stemt på andre end den politik, du står på mål for. Det brede samarbejde sikrer bedst hele Gribskovs befolkning bliver hørt.
 • Skøjte/Ishockeyhal i Gribskov
  Gribskov kommune skal have en skøjte/ishockeyhal. Det vil være et gigantisk løft af Idrætsområdet – og ikke mindst tale ind i en af mine andre visioner om at Gribskov skal være en Idrætsvenlig kommune. Måske endda i samarbejde med Team Danmark.
 • Ambitiøs folkeskole
  Folkeskolen i Gribskov bør være førstevalget. Vi skal i fællesskab udvikle folkeskolen med respekt for de enkelte skolers ret til selv at sætte dagsordenen. Vi skal sikre skolernes økonomi, så de har mulighed for mere end bare skal-opgaver.
 • Fritidsordning
  Vi har i dag en rigtig fin fritidsordning i vores folkeskoler også kaldet FO. Faktum er dog, at vi mister mange børn, når de går omkring 3.-4. klasse. Hvad skal der til? Hvordan kan vi udvikle uden nødvendigvis at afvikle?
 • Større valgfrihed for forældre
  Kommunen er til for borgerne, det må og skal aldrig være anderledes. Derfor vil jeg arbejde for en større valgfrihed på dagtilbudsområdet, så familierne får mulighed for at planlægge deres hverdag, så det passer ind hos dem og ikke så det passer ind i kommunens åbningstider.
 • Stævnepulje
  Ligesom med Idrætspas, skal det også være muligt for foreninger at søge stævnemidler, til de medlemmer der i forvejen har idrætspas, så de på lige vilkår med andre kan deltage i stævner. 


=========================================================