Generalforsamling

7. november 2019


Referat fra den ekstraordinære generalforsamling 

Referat ekstraordinær generalforsamling 2019

Klik på referatet for at downloade . . .


EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019


Ekstraordinær Generalforsamling SEP 2019

Klik på billede for at DOWNLOAD og UDSKRIV


GENERALFORSAMLING 2019Generalforsamling 2019 - Referat

Generalforsamlingsreferat - klik på referatet og læs mere . . . 


Formandens beretning 2019

Generalforsamling 2019Formandens beretning 2017

Klik på beretningen for at læse den hele


Formandens Beretning for 2017

referat af generalforsamling 2018

klik på referatet for at læse


Generalforsamlins Referat 2018

tidligere GENERALFORSAMLINGer

indkaldelser og referater


2017


Referat generalforsamling - download

Afholdt i Kultursalen i Helsinge, tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19:00

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere.

Peter Agerbo, Birgit Nielsen,  Bent Hansen og Torben Dencker

2. Valg af dirigent.

Jørgen Top

3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold.

Formanden, Bo Madsen, aflagde  den årlige beretning, som efterfølgende blev godkendt.

Og en stor tak til Claus B Nielsen for det store arbejde, som han har lagt i bestyrelse for Venstre gennem årene. Claus B Nielsen fortsætter dog som formand for Kredsbestyrelsen. Og tak til Thomas Larsen.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

Godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.

Generalforsamlingen gav tilslutning til Venstres Valgprogram som forelagt af borgmester Kim Valentin.

Regionsrådsmedlem, Per Roswall, blev genvalgt som Gribskov Kommunes førstevalg.

6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år.

Budgettet blev forelagt af kassereren og godkendt uden bemærkninger af generalforsamlingen.

Uændret kontingent blev godkendt af generalforsamlingen.

7. Valg af formand for 1 år.

Bo Madsen, genvalgt

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

For 2 år:

Genvalg af: 

Flemming Petersen, 

Kirsten Madsen, 

Carina Bloch Simonsen

 Nyvalg af: 

Jesper Kongstad

Nadia Verlin

(Endvidere består bestyrelsen af: 

Formanden Bo Madsen, 

Torben Dencker,

Tue Villebro, 

Christina Lund,  

Bent Hansen, 

Johnny Braginsky, 

LOF-formand, Inge-Lise Larsen, 

VU - Sean Crawford

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

John Jørgensen

Monique Palmvig

10. Valg af 1 revisor for 2 år.

Carl Børge Christiansen

Carsten Petersen ( valgt i 2016)

11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

Erik Madsen

12. Valg til Kredsbestyrelsen

Udgår. Valget dækker resten af valgperioden til  Folketinget og Regionsråd.

(formand Claus B. Nielsen, Torben Dencker, Carina Bloch Simonsen og Sean Crawford)

13. Valg til Regionsbestyrelsen

Udgår. Valget dækker resten af valgperioden til henholdsvis Folketing og Regionsråd.

Medlem Bo Madsen

14. Valg af delegerede til landsmødet.

Forretningsudvalget anmoder om bemyndigelse til at udpege de delegerede til landsmødet. (En delegeret for hver 150 medlemmer i Vælgerforeningen + en for kommuneforeningen + HB medlemmet). Generalforsamlingen tilsluttede sig anmodningen.

 

15. Eventuelt:

Almindelig drøftelse om Venstres ve og vel.

Der var ca. 80 medlemmer, der deltog i generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen var der en politisk orientering ved borgmester Kim Valentin

Referatet godkendt af generalforsamlingens dirigent, Jørgen Top.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 21:00, Torben Dencker