Generalforsamling

15. maj 2020


generalforsamling 2020


Referat udsendes, når dirigenten har godkendt og underskrevet referatet.


Venstre i Gribskov

afholdt ordinær generalforsamling

ONSDAG, den 26. februar 2020 kl. 19:00

Gribskovhallen, Larsensvej 15B, 3230 Græsted

 

 Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere

 - Bestyrelsen indstiller:

Peter Agerbo (stemmetællerformand), Jesper Kongstad, Carina Bloch Simonsen, Per Roswall

2. Valg af dirigent:
- Bestyrelsen indstiller Claus Bo Nielsen.

3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold.

a. Venstre i Gribskov

b. VU i Gribskov

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

5. Behandling af indkomne forslag:

Vedtægtsændring.

Der ændres i §12 følgende:

Foreningen er ansvarlig for forberedelserne til kommunalvalget, herunder op­stilling af kandidater og udarbejdelse af handlings­program….

Kommuneforeningen har på sin generalforsamling besluttet, at der kun kan opstilles på én V-liste

I stk. 2 udgår: Bestyrelsen udarbejder forslag……

Opstilling på én eller flere kandidatlister

I stk. 5 udgår helt:

Opstilles der i kommunen flere kandidatlister med bogstavet V, skal de indgå i et listeforbund.

6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år.

7. Valg af formand for 1 år. 

På valg er Torben Dencker (modtager ikke genvalg)

Christina Lund (modtager valg)

8. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg er:

· Jes Freisner (modtager genvalg)

· Johnny Braginski (modtager genvalg)

· Torben Dencker (modtager genvalg)

· Tue Villebro (modtager genvalg)       

· 1 bestyrelsesmedlem

· 1 bestyrelsesmedlem

 

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

På valg er:

· Monique Palmvig (modtager genvalg)

· John Jørgensen (modtager ikke genvalg)

10. Valg af 1 revisor for 2 år.
             På valg er Henning Hansen

11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.              

På valg er Erik Madsen (modtager genvalg)

12. Valg til Kredsbestyrelsen
Valgperiode følger FV.
 Carina Bloch Simonsen, Jesper Kongstad og Christina Lund.

13. Valg til Regionsbestyrelsen.
(Carina Bloch Simonsen valgt for hele perioden)

14. Valg af delegerede til landsmødet.
 Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til at udpege de delegerede til landsmødet. (En delegeret for hver 150 medlemmer i Vælgerforeningen + en for kommuneforeningen +  HB medlemmet

15. Eventuelt.


BORGMESTERKANDIAT

Venstre i Gribskov

holder Opstillingsmøde af Borgmesterkandidat

torsdag, den 26. februar 2020 efter den ordinære generalforsamling,

Gribskovhallen, Larsensvej 15B, 3230 Græsted

 

 

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere.

          - Bestyrelsen indstiller:

Christina Lund (stemmetællerformand), Jesper Kongstad, Carina Bloch Simonsen, Per Roswall, Torben Dencker

2. Valg af dirigent:
- Bestyrelsen indstiller Claus Bo Nielsen.

 

3.      Valg af Borgmesterkandidat

Kandidater:


  • Peter Agerbo
  • Michael Bruun
  • Natasha Stenbo Enetoft
  • Bent Hansen

 

Der er mulighed for, at flere kandidater kan dukke op på selve dagen.


Referat fra den ekstraordinære generalforsamling 


Referat ekstraordinær generalforsamling 2019

Klik på referatet for at downloade . . .


EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019


Ekstraordinær Generalforsamling SEP 2019

Klik på billede for at DOWNLOAD og UDSKRIV


GENERALFORSAMLING 2019Generalforsamling 2019 - Referat

Generalforsamlingsreferat - klik på referatet og læs mere . . . 


Formandens beretning 2019

Generalforsamling 2019Formandens beretning 2017

Klik på beretningen for at læse den hele


Formandens Beretning for 2017

referat af generalforsamling 2018

klik på referatet for at læse


Generalforsamlins Referat 2018

tidligere GENERALFORSAMLINGer

indkaldelser og referater


2017


Referat generalforsamling - download

Afholdt i Kultursalen i Helsinge, tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19:00

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere.

Peter Agerbo, Birgit Nielsen,  Bent Hansen og Torben Dencker

2. Valg af dirigent.

Jørgen Top

3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold.

Formanden, Bo Madsen, aflagde  den årlige beretning, som efterfølgende blev godkendt.

Og en stor tak til Claus B Nielsen for det store arbejde, som han har lagt i bestyrelse for Venstre gennem årene. Claus B Nielsen fortsætter dog som formand for Kredsbestyrelsen. Og tak til Thomas Larsen.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

Godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.

Generalforsamlingen gav tilslutning til Venstres Valgprogram som forelagt af borgmester Kim Valentin.

Regionsrådsmedlem, Per Roswall, blev genvalgt som Gribskov Kommunes førstevalg.

6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år.

Budgettet blev forelagt af kassereren og godkendt uden bemærkninger af generalforsamlingen.

Uændret kontingent blev godkendt af generalforsamlingen.

7. Valg af formand for 1 år.

Bo Madsen, genvalgt

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

For 2 år:

Genvalg af: 

Flemming Petersen, 

Kirsten Madsen, 

Carina Bloch Simonsen

 Nyvalg af: 

Jesper Kongstad

Nadia Verlin

(Endvidere består bestyrelsen af: 

Formanden Bo Madsen, 

Torben Dencker,

Tue Villebro, 

Christina Lund,  

Bent Hansen, 

Johnny Braginsky, 

LOF-formand, Inge-Lise Larsen, 

VU - Sean Crawford

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

John Jørgensen

Monique Palmvig

10. Valg af 1 revisor for 2 år.

Carl Børge Christiansen

Carsten Petersen ( valgt i 2016)

11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

Erik Madsen

12. Valg til Kredsbestyrelsen

Udgår. Valget dækker resten af valgperioden til  Folketinget og Regionsråd.

(formand Claus B. Nielsen, Torben Dencker, Carina Bloch Simonsen og Sean Crawford)

13. Valg til Regionsbestyrelsen

Udgår. Valget dækker resten af valgperioden til henholdsvis Folketing og Regionsråd.

Medlem Bo Madsen

14. Valg af delegerede til landsmødet.

Forretningsudvalget anmoder om bemyndigelse til at udpege de delegerede til landsmødet. (En delegeret for hver 150 medlemmer i Vælgerforeningen + en for kommuneforeningen + HB medlemmet). Generalforsamlingen tilsluttede sig anmodningen.

 

15. Eventuelt:

Almindelig drøftelse om Venstres ve og vel.

Der var ca. 80 medlemmer, der deltog i generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen var der en politisk orientering ved borgmester Kim Valentin

Referatet godkendt af generalforsamlingens dirigent, Jørgen Top.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 21:00, Torben Dencker