Udvalgsoversigten og medlemmerne 

  • Delegerede til landsmøde 2022 (vælges på det konstituerende bestyrelsesmøde 2022)
  • Arbejdsgrupper vedr. kulturnætter (Johnny Braginski, Kirsten Madsen og Flemming Pedersen)
  • EU-udvalg (Christina Lund og Jesper Kongstad) 
  • Kommunkationsudvalg (Jes E. Fresiner og Carina B. Simonsen)
  • Politisk aktivitets- og mødeudvalg (byrådsmedlemmerne)
  • Kontakt til Folketing og Regionen (Claus B. Nielsen, Carina B. Simonsen).