Gribskov Venstres Udvalg

21. august 2018

Oversigten opdateres efter det konstituerende bestyrelsesmøde den 27. februar 2018


 • Forretningsudvalg og overordnet udvalg jfr. vedtægternes §10.
 • Delegerede til landsmødet
 • Politisk aktivitets- og mødeudvalg
 • Presse- og medieudvalg
 • Udvalg for udvikling af politik
 • Festudvalg
 • EU-udvalg
 • arkiv-udvalg
 • Udvalg for folketingsvalg og kontakt til regionsbestyrelsen
 • Projektgruppe vedr. kulturnatten i Helsinge og Gilleleje
 • Plakatudvalg
 • De 4 politiske netværk (Region)


forretningsudvalg og overordnet udvalg jfr. vedtægternes §10.

Medlemmer:

Bjarne Pedersen

Torben Dencker

Kirsten Lillemor Madsen

Flemming Pedersen

Christina Lund

Peter Agerbo

Sean Crawford - VU


delegerede til landsmødet

Der udpeges én delegeret for hver 150 medlemmer i vælgerforeningen + én delegeret fra kommuneforeningen, dvs. i alt 3 delegerede. Herudover deltager formanden for Kredsbestyrelsen og formanden for kommuneforeningen

 Carina Bloch Simonsen

 Torben Dencker

 Tue Villebro

 Claus B. Nielsen

 Bo Madsen


politisk aktivitets- og mødeudvalg

Udvalget arrangerer årligt mindst 3-4 egentlige politiake møder med såvel lokalpolitikerne som landspolitikerre. Det ene møde skal være med kredsens folketingskandidat.

Medlemmer:

 Bo Madsen

 Carina Bloch Simonsen

 Christina Lund

 Inde Lise Dyrekær Larsen


presse- og medieudvalg

Udvalget forestår udsendelsen af VenstrePosten til alle Venstres medlemmer i Gribskov Kommune. Der udsendes 1-2 trykte numre i 2017 og der udsendes elektroniske udgaver efter behov. Det ene trykte eksemplarer udsendes i januar 2017. Der skal i hver udgave være mindst 2 indlæg fra byrådsmedlemmerne.

Desuden skal udvalget sikre, at alle relevante oplysninger på Venstres hjemmeside og at oplysningerne er ajourførte og korrekte. Ajourføring sker mindst én gang hver måned.

Medlemmer:

 Jes Freisner

 Carina Bloch Simonsen

 Kirsten Lillemor Madsen

 Peter Agerbo (tovholder)


udvalg for udvikling af politik

Idé-udvalg til brug for udvikling af politisk handlingsprogram til KV17. Alle er velkommen, som bidragsyder og deltager i udvalgsarbejdet.

   1. Børn & Unge
   2. Ældre & Sundhed
   3. Erhverv & Turisme
   4. Plan, Teknik, Miljø & Infrastrukturfestudvalg

Udvalget arrangerer Sommerhavemødet, Julemødet, Generalforsamlingen og evt. festligheder.

Medlemmer:

 Flemming Pedersen

 Inge Lise Larsen

 Monique Palmvig

 Helle Bartels

 Kirsten Lillemor Madsen

 Johnny BraginskiEU-udvalg

Udvalget skal - i samarbejde med centrale Venstreorganisationer - forestå og planlægge arrangementer omkring EU-valg og EU-afstemninger i Gribskov Kommune.

Udvalget skal planlægge og afholde offentlige EU-møder.

Medlemmer:

Christina Lund

John Jørgensen

Jesper Kongstad

Peter Agerbo


arkiv-udvalg

Opbevare og vurdere Venstres lokale arkiver. Hvad kan destrueres, hvad skal vi selv opbevare, og hvad skal på lokalarkiverne? (Det er væsentligt, at arkiverne snarest bliver gennemgået, men bestyrelsesreferater må ikke destrueres).
Arkiv for Venstres andre materialer. (Bl.a. materialer til kampagner, udstillinger og valgmaterialer)
Udvalget forestår desuden indkøb af materialer til kampagner, udstillinger, valg m.v.

Medlemmer:

Kirsten Lillemor Madsen (tovholder)

 . . . ledige pladser . . .


udvalg for folketingsvalg og kontakt til regionsbestyrelsen 

Dette udvalg skal i samarbejde med PLAKATUDVALGET holde kontakt til Kredsbestyrelsen og forberede diverse aktiviteter til Folketingsvalg og Regionsvalg.

Medlemmer:

Claus B. Nielsen
Torben Dencker
Bo Madsen
Carina Bloch Simonsen
Sean Rask Crawford