Gribskov Venstres Udvalg

11. april 2019

Udvalgsoversigten er opdateret efter det konstituerende bestyrelsesmøde den 11. marts 2019


 • Forretningsudvalg og overordnet udvalg jfr. vedtægternes §10.
 • Delegerede til landsmødet
 • Arbejdsgruppe vedr. Kulturnætter
 • Politisk aktivitets- og mødeudvalg
 • Kommunikationsudvalg
 • Udvalg for udvikling af politik
 • Festudvalg
 • EU-udvalg
 • Arkiv-udvalg
 • Udvalg for folketingsvalg og kontakt til regionsbestyrelsen
 • Projektgruppe vedr. kulturnatten i Helsinge og Gilleleje
 • Plakatudvalg
 • De 4 politiske netværk (Region)


forretningsudvalg og overordnet udvalg jfr. vedtægternes §10.

Medlemmer:

Bjarne Pedersen

Torben Dencker

Kirsten Lillemor Madsen

Flemming Pedersen

Christina Lund

Peter Agerbo

Sean Crawford - VU

Udvalget foreslås nedlagt på førstkommende generalforsamling (vedtægtsændring)

delegerede til landsmødet

Der udpeges én delegeret for hver 150 medlemmer i vælgerforeningen + én delegeret fra kommuneforeningen, dvs. i alt 3 delegerede. Herudover deltager formanden for Kredsbestyrelsen og formanden for kommuneforeningen

 Bjarne Pedersen

Carina Bloch Simonsen

 Torben Dencker

 Tue Villebro

 Claus B. Nielsen


arbejdsgruppe vedr. kulturnæter

Kulturnætter i 2019

Helsinge - fredag den 7. juni 2019 - 18:00-23:00

Gilleleje - lørdag den 14. september - 13:00-20:00 Ansvarlige:

Torben Dencker

Johnny Braginski


politisk aktivitets- og mødeudvalg

Udvalget arrangerer årligt mindst 3-4 egentlige politiake møder med såvel lokalpolitikerne som landspolitikerre. Det ene møde skal være med kredsens folketingskandidat.

Medlemmer:

 Bjarne Pedersen

 Carina Bloch Simonsen

 Christina Lund

 Inde Lise Dyrekær Larsen


kommunikationsudvalg

Udvalget forestår kommunikation via Venstres hjemmeside, udsendelsen af VenstrePosten til alle Venstres medlemmer i Gribskov Kommune og kommunikation via Facebook. Det tilstræbes, at der udsendes 4-6 VenstrePosten pr. år, hvoraf de 1-2 er trykte numre. Der skal i hver udgave være mindst 2 indlæg fra byrådsmedlemmerne. 

Udvalget skal sikre, at alle relevante oplysninger på Venstres hjemmeside er korrekte og ajourførte. Ajourføring sker mindst én gang hver måned.

Udvalgets opgave er videre at udarbejde oplæg til foreningens kommunikationsstrategi.

Medlemmer:

Tue Villebro (tovholder) Facebook-ansvarlig

Jes Freisner

Carina Bloch Simonsen

Nadia Verlin

Torben Dencker

 Peter Agerbo - Webmaster og VenstrePosten

 Kirsten  Madsen er "medansvarlig for udarbejdelse af VenstrePosten"


udvalg for udvikling af politik

Idé-udvalg til brug for udvikling af politisk handlingsprogram til KV21. Alle er velkommen, som bidragsyder og deltager i udvalgsarbejdet.

   1. Børn & Unge
   2. Ældre & Sundhed
   3. Erhverv & Turisme
   4. Plan, Teknik, Miljø & Infrastrukturfestudvalg

Udvalget arrangerer Sommerhavemødet, Julemødet, Generalforsamlingen og evt. festligheder.

Medlemmer:

 Flemming Pedersen

 Inge Lise Larsen

 Monique Palmvig

 Kirsten Lillemor Madsen

 Johnny Braginski


EU-udvalg

Udvalget skal - i samarbejde med centrale Venstreorganisationer - forestå og planlægge arrangementer omkring EU-valg og EU-afstemninger i Gribskov Kommune.

Udvalget skal planlægge og afholde offentlige EU-møder.

Medlemmer:

Christina Lund

John Jørgensen

Jesper Kongstad


medlemsudvalg

Medlemstilgangen er ikke som vi gerne vil.

Der er brug for at tænke nyt og anderledes, for at kunne hverve nye medlemmer.

Der er ingen medlemmer af udvalget.

John Doe


arkiv-udvalg

Opbevare og vurdere Venstres lokale arkiver. Hvad kan destrueres, hvad skal vi selv opbevare, og hvad skal på lokalarkiverne? (Det er væsentligt, at arkiverne snarest bliver gennemgået, men bestyrelsesreferater må ikke destrueres).
Arkiv for Venstres andre materialer. (Bl.a. materialer til kampagner, udstillinger og valgmaterialer)
Udvalget forestår desuden indkøb af materialer til kampagner, udstillinger, valg m.v.

Medlemmer:

Kirsten Lillemor Madsen (tovholder)

 . . . ledige pladser . . .


udvalg for folketingsvalg og kontakt til regionsbestyrelsen 

Dette udvalg skal i samarbejde med PLAKATUDVALGET holde kontakt til Kredsbestyrelsen og forberede diverse aktiviteter til Folketingsvalg og Regionsvalg.

Medlemmer:

Claus B. Nielsen
Torben Dencker
Carina Bloch Simonsen
Sean Rask Crawford