Gribskov Venstres Udvalg

28. juni 2020

Udvalgsoversigten er opdateret efter det konstituerende bestyrelsesmøde den 14. maj 2020


 • Forretningsudvalg og overordnet udvalg jfr. vedtægternes §10.
 • Delegerede til landsmødet
 • Arbejdsgruppe vedr. Kulturnætter
 • Politisk aktivitets- og mødeudvalg
 • Kommunikationsudvalg
 • Udvalg for udvikling af politik
 • Festudvalg
 • EU-udvalg
 • Arkiv-udvalg
 • Udvalg for folketingsvalg og kontakt til regionsbestyrelsen
 • Projektgruppe vedr. kulturnatten i Helsinge og Gilleleje
 • Plakatudvalg
 • De 4 politiske netværk (Region)


forretningsudvalg og overordnet udvalg jfr. vedtægternes §10.

Medlemmer:

Torben Dencker

Kirsten Lillemor Madsen

Flemming Pedersen

Christina Lund

Peter Agerbo

Sean Crawford - VU

Udvalget foreslås nedlagt på førstkommende generalforsamling (vedtægtsændring)

delegerede til landsmødet

Der udpeges én delegeret for hver 150 medlemmer i vælgerforeningen + én delegeret fra kommuneforeningen, dvs. i alt 3 delegerede. Herudover deltager formanden for Kredsbestyrelsen og formanden for kommuneforeningen

Christina Lund

Torben Dencker

Carina Bloch Simonsen

Jes E. Freisner

Johnny Braginski

Claus B. Nielsen

Mødet afholdes den 3.-4. oktober 2020 i Herning.

arbejdsgruppe vedr. kulturnæter

Kulturnætter i 2020

Helsinge - fredag den 4. september 2020

Gilleleje - ?? 

Ansvarlige:

Johnny Braginski

Torben Dencker

Rene Simonsen


politisk aktivitets- og mødeudvalg

Udvalget arrangerer årligt mindst 3-4 egentlige politiske møder med såvel lokalpolitikerne som landspolitikere. Det ene møde skal være med kredsens folketingskandidat.

Medlemmer:

 Carina Bloch Simonsen

 Christina Lund

 Inde Lise Dyrekær Larsen


kommunikationsudvalg

Udvalget forestår koordinering omkring anvendelse og formidlig af information via Venstres hjemmeside, Facebook herunder Organisationsfolk , Instagram, Twitter og udsendelsen af VenstrePosten til alle Venstres medlemmer i Gribskov Kommune. Det tilstræbes, at der udsendes 4-6 VenstrePosten pr. år, hvoraf de 1-2 er trykte numre. Der skal i hver udgave være mindst 2 indlæg fra byrådsmedlemmerne. 

Udvalget skal sikre, at alle relevante oplysninger på Venstres hjemmeside er korrekte og ajourførte. Ajourføring sker mindst én gang hver måned.

Udvalgets opgave er videre at udarbejde oplæg til foreningens kommunikationsstrategi.

Medlemmer:

Jes E. Freisner (Tovholder)

Carina Bloch Simonsen

Torben Dencker

Kirsten  Madsen


udvalg for udvikling af politik

Idé-udvalg til brug for udvikling af politisk handlingsprogram til KV21. Alle er velkommen, som bidragsyder og deltager i udvalgsarbejdet.

   1. Børn & Unge
   2. Ældre & Sundhed
   3. Erhverv & Turisme
   4. Plan, Teknik, Miljø & Infrastruktur

Vi mangler en tovholder . . . .


festudvalg

Udvalget arrangerer Sommerhavemødet, Julemødet, Generalforsamlingen og evt. festligheder.

Medlemmer:

 Flemming Pedersen - tovholder

 Erik Madsen

 Kirsten Lillemor Madsen

 Johnny Braginski


EU-udvalg

Udvalget skal - i samarbejde med centrale Venstreorganisationer - forestå og planlægge arrangementer omkring EU-valg og EU-afstemninger i Gribskov Kommune.

Udvalget skal planlægge og afholde offentlige EU-møder.

Medlemmer:

Christina Lund - tovholder

Jesper Kongstad


medlemsudvalg

Der er brug for at tænke nyt og anderledes, for at kunne hverve nye medlemmer.

Medlemmer:

Torben Dencker - tovholder


arkiv-udvalg

Opbevare og vurdere Venstres lokale arkiver. Hvad kan destrueres, hvad skal vi selv opbevare, og hvad skal på lokalarkiverne? (Det er væsentligt, at arkiverne snarest bliver gennemgået, men bestyrelsesreferater må ikke destrueres).
Arkiv for Venstres andre materialer. (Bl.a. materialer til kampagner, udstillinger og valgmaterialer)
Udvalget forestår desuden indkøb af materialer til kampagner, udstillinger, valg m.v.

Medlemmer:

Kirsten Lillemor Madsen - tovholder

 . . . ledige pladser . . .


udvalg for folketingsvalg og kontakt til regionsbestyrelsen 

Dette udvalg skal i samarbejde med PLAKATUDVALGET holde kontakt til Kredsbestyrelsen og forberede diverse aktiviteter til Folketingsvalg og Regionsvalg.

Medlemmer:

Claus B. Nielsen - tovholder

Torben Dencker

Carina Bloch Simonsen

Sean Rask Crawford