ANNA LIBAK

 NY FOLKETINGSKANDIDAT I HILLERØDKREDSEN . . . 

Anna Libak (Foto: Luka Roné)

Foto: Luka Roné

OPSTILLINGSMØDE AF FOLKETINGS-KANDIDAT FOR HILLERØD KREDSEN

Græsted, den 16. juni 2018

 
Venstre i Hillerød kredsen har hermed fornøjelsen at invitere til opstillingsmøde mandag den 2. juli 2018 kl. 19:30 i Helsingehallerne, Høyers lounge, Idrætsvej 21, Helsinge
 

 Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Valg af Hillerødkredsens folketingskandidat

4. Eventuelt

 
Kredsbestyrelsen indstiller Anna Libak som kandidat.
Lokalforeningernes bestyrelser i Hillerød- og Gribskov Kommuner anbefaler Anna Libak som kandidat.

Kredsbestyrelsen er ikke bekendt med andre kandidater, der søger opstilling på opstillingsmødet.

Der vil efter valget af folketingskandidat være en politisk debat, hvor tidens aktuelle temaer vil blive drøftet, og hvor det vil være muligt at stille spørgsmål til den valgte kandidat.

Med venlig hilsen


Claus Bo Nielsen

Kredsformand for Venstre i Hillerød kredsen

 

 -------------------------------------------------------------------------------

BESTYRELSEN FOR VENSTRE I GRIBSKOV ANBEFALER ANNA LIBAK SOM NY FOLKETINGSKANDIDAT


På et bestyrelsesmøde den 07. juni blev indstillingen fra kredsbestyrelsen om at indstille Anna Libak som ny folketingskandidat behandlet.

En enig bestyrelse for Venstre i Gribskov anbefaler at bakke op om Anna Libak, da det er bestyrelsens overbevisning at Anna Libak vil kunne repræsentere vores områdes særlige udfordringer i Folketinget og fordi Anne har den fornødne argumentationskraft og politiske viden til at kunne begå sig i miljøet på Christiansborg.Du kan læse mere om hvem Anna Libak er herunder.
 

Om Anna Libak

Anna Libak (født 1968) er journalist, debattør og foredragsholder. Hun er uddannet cand.mag. i samfundsfag og russisk fra Aarhus Universitet og som sprogofficer i russisk fra forsvaret.

Hun har blandt andet været litteraturredaktør på Weekendavisen og Ruslandskorrespondent, udlandsredaktør og konstitueret chefredaktør for Berlingske.

Hun sidder i bestyrelserne for Den Berlingske Fond, landskabsarkitektfirmaet Schønherr og Det Udenrigspolitiske Selskab.  

Anna Libak er gift og mor til tre børn på 24, 19 og 8 år. 

Anna Libak var taler på Grundlovsmødet på Grundtvigs Højskole i år.  

  

 

 


Holbohave skal bevares

Efter at det lykkedes Venstre at få halveret besparelsen på ældremaden stemte vi for, at de fremlagte besparelsesforslag blev sendt i høring.

Besparelsesforslagene indbefattede lukning af Holbohave. Venstre var enige i, at forslaget indgik i høringen, selv om vi ikke mente, at en lukning kunne komme på tale. Vi forventer også, at de officielle høringssvar understøtter den holdning.

Vi vil dog allerede nu melde ud, at på baggrund af de bemærkninger,  vi har modtaget og Venstres holdning til, at et selvstændig dagcenter til demente er det rigtige,  stemmer vi ikke for en lukning af Holbohave.

Vi vil anvise, at midlerne til den fortsatte drift af dagcenteret findes som tidligere via værdighedsmidlerne, som nu indgår i kommunens bloktilskud.

Birgit Roswall

Gruppeformand Venstre


Månedsbrev MAJ 2018

Månedsbrev april 2018


Birgit Roswall, Gruppeformand Venstre

INDLÆG TIL BUDGETPROCES

Venstre var enige i åbning af budgettet i marts måned for at stoppe op og få vurderet kommunens økonomiske udfordringer.

Siden marts har vi arbejdet med tilpasning og udskudt igangsættelse af diverse projekter i 2018.

For at tilpasse budgettet for 2019 og de kommende år, arbejdes der i udvalgene med diverse spareforslag. Nogle af spareforslagene kan vi - uden de store problemer - være med på, men i Venstre vil vi ikke for nuværende spare på de borgernære områder.

Siden marts er der sket meget i forhold til kommunens økonomi.

Det fremgår bl.a. af budgetopfølgningen, som byrådet netop har godkendt på mødet mandag, at forventningerne til resultatet for 2018, er et mindre forbrug i størrelsesordenen 24,3 mio kr. Nye udligningsregler betyder, at Gribskov kommune har 10 mio. kr. ekstra om året, som vi ikke har kendt til tidligere.


Venstre ønsker på den baggrund, at vi får udarbejdet et nyt budgetgrundlag, før vi tager stilling til de voldsomme besparelser, der er lagt op til.  

Vi ønsker ikke at træffe beslutninger om voldsomme besparelser i juni måned i forhold til det genåbne budget med en utilfredsstil-lende proces med inddragelse af ansatte og borgere i en alt for kort høringsperiode, hvor der ikke er ønsker om at ændre noget som helst efter høringen - og samtidig med,  at vi igen i septem-ber måned skal det hele igennem en gang til. 

 

Venstre ønsker derfor at skubbe alle diskussioner om besparelser på de borgernære områder til budgetbehandlingen til september. Så kan vi få en ordentlig proces, hvor besparelser og nye tiltag måles mod hinanden. Det ville være respekt for ansatte, borgere og folkestyret.

Venlig hilsen

 

Birgit Roswall

Gruppeformand Venstre

formandens månedsbrev

Udsendt til medlemmerne den 26. april 2018.


Pressemeddelelser

19. juni 2018

STØT OP OM FRIVILLIGCENTRENE I GRIBSKOV KOMMUNE

Frivilligcenter Helsinge står ifølge Centerleder Rikke Njust  i en yderst vanskelig situation, da deres sædvanlige ansøgning om PUF- midler for andet år i træk ikke er imødekommet.

Rikke gør i sin henvendelse opmærksom på, at centeret igennem 17 år har sikret sig fondsmidler for ca. 12 mill. hvilket har betydet,  at de har kunnet udbygge med mange spændende projekter til et niveau i dag,…

LÆS MERE

AKTUELT

19. juni 2018HAR DU LYST TIL AT DELTAGE AKTIVT I VENSTRES POLITISKE ARBEJDE I GRIBSKOV KOMMUNE I DE NÆSTE 4 ÅR? 

 - så tag fat i et af de nuværende bestyrelsesmedlemmer og spør', hvordan du kommer igang . . . eller stil op til bestyrelsesvalget og bliv valgt på Generalforsamlingen - enten som bestyrelsesmedlem eller som suppleant.…

LÆS MERE

BESTYRELSEN 2018

6. juni 2018

  
Bjarne Pedersen

Bjarne Pedersen

Formand (nyalgt 2018)


Mobil: 2181 8454
E-mail:

LÆS MERE

Generalforsamling

5. juni 2018

generalforsamling 

Venstre i Gribskov 

blev afholdt

torsdag den 8. februar 2018


Ny formand

Bjarne Pedersen

Se resten af den nyvalgte bestyrelse her


LÆS MERE

Gribskov Venstres Udvalg

5. juni 2018

Oversigten opdateres efter det konstituerende bestyrelsesmøde den 27. februar 2018


  • Forretningsudvalg og overordnet udvalg jfr. vedtægternes §10.
  • Delegerede til landsmødet
  • Politisk aktivitets- og mødeudvalg
  • Presse- og medieudvalg
  • Udvalg for udvikling af politik
LÆS MERE

Arrangementer

5. juni 2018

Venstre i Gribskov's arrangementer og andre arrangementer af interesse for medlemmer og andre interesserede vil løbende blive vist her og i kalenderen.LÆS MERE

Vedtægt

23. december 2017

§ 1. Vælgerforeningens navn

Vælgerforeningens navn er Venstre i Gribskov, og i det følgende kaldet "foreningen". 

Vælgerforeningen er samtidig kommuneforening og omfatter hele Gribskov kommune.
Første Venstre vælgerforening i kommunen er oprettet 12. juli 1885.

§ 2. Formål

Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og…

LÆS MERE