Pressemeddelelser

19. september 2021

Rødt budgetforlig i Gribskov kommune

Venstres fremlagde onsdag et forslag til budgetaftale med prioritering af børneområdet, ældreplejen og trafikforbedringer, og som var økonomisk forsvarligt med et lille overskud. Vi må i dag konstatere at Nyt Gribskov og borgmester Anders Gerner Frost ønsker at forlade det brede økonomiske samarbejde, og har indgået budgetforlig med de røde partier. 

Denne indgåede budgetaftale er efter vores holdning uansvarlig, da man budgetterer med underskud og presset likviditet. Et budgetforlig hvor driften ikke er i balance vil udfordre kommunens likviditet og vores muligheder for i årene fremover at selvstændigt styre kommunens udvikling. 

Venstre skal dybt beklage at Nyt Gribskov og borgmesteren ønsker at forlade det brede samarbejde i byrådet. Venstre foreslog at afsætte ekstra midler til børneområdet og ældreområdet samt sætte penge af til infrastukturforbedring, blandt andet de trafikale problemer i den store rundkørsel for enden af motorvejsforlængelsen. Venstre foreslog ligeledes at det sidste vejstykke fra Pårup til Gilleleje skulle projekteres således at vi bedre kan få vores byer i kommunen til at hænge sammen og borgerne på strækningen kender fremtiden for deres ejendomme.

Venstre havde ligeledes afsat midler til en klimahandlingsplan gennem alle fire år. Venstre ønsker at prioritere velfærd for børn og ældre frem for sand mellem tæerne til turisterne. Venstre vil i den kommende tid undersøge konsekvenserne for borgerne i Gribskov af det røde budgetforlig.

På vegne af Venstres byrådsgruppe. Bent HansenBorgmesterkandidat (V)Benha@gribskov.dkM: 21287221

=========================================================

Kære Venstremedlemmer i Hillerødkredsen

Der erindres om opstillingsmøde mandag, den 27. september kl. 20:00 i Helsinge Hallerne, Idrætsvej 21, Helsinge mhp. valg af ny kandidat til Folketinget. 

Bestyrelsen i Hillerødkredsen, som er en del af Nordsjællands Storkreds og omfatter Gribskov og Hillerød Kommuner, har arbejdet længe og intenst på at finde en ny kandidat til erstatning for Anna Libak, som måtte frasige sit kandidatur ifm. nyt job.

Den samlede bestyrelse er glad for at kunne præsentere Thomas Elong. Erhvervsmand, medlem af og udvalgsformand i Hillerød Byråd samt bosiddende både i Hillerød og Gribskov. Nærmere præsentation er tidligere udsendt på de 2 foreningers FB-side.

 

Dagsorden:

  1. Velkomst 

  2. Valg af stemmetællere

  3. Valg af dirigent

  4. Valg af Hillerødkredsens folketingskandidat

  5. Evt.

p.f.v

Claus B. Nielsen

Kredsformand


=========================================================

Venstre vil fortsat lytte til lokalsamfundenes ønsker til udvikling

Uanset at Socialdemokratiet og nyt Gribskov nedstemte Venstres forslag om at få beregnet udgifterne ved selvstændig ledelse af skolen i Blistrup Skole vil Venstre stadig være garant for at lytte og arbejde for borgerne i lokalsamfundene og de ønsker de har for at udvikle deres lokalområde
Gribskov Kommune er så privilegeret at have mange aktive lokalsamfund, som alle byrådets medlemmer værdsætter og fremhæver som Gribskov Kommunes særkende og tiltrækningskraft som bosætning- og turistkommune. 
Når alle er enige om, at lokalsamfundene i kommunen er vores særkende og af stor vigtighed for kommunen, undre vi os i Venstre over, at et flertal i byrådet ikke kunne støtte vores ønske om at få beregnet økonomien for hvad en selvstændig ledelse på Blistrup skole ville koste.
Byrådet har i denne byrådsperiode været rundt til dialogmøder i lokalområderne for at høre om de enkelte lokalsamfund og deres særkender, men når byrådet modtager en henvendelse fra repræsentanter fra skolebestyrelse og foreninger i området, så er det tilsyneladende kun Venstre og Konservative, der ønsker at lytte og få undersøgt, hvad lokalsamfundets ønske ville koste. 
Det er vi naturligvis triste over på Blistrups vegne, men vi synes også, at flertallet i samarbejdets ånd burde have stemt for at få undersøgt økonomien i stedet for at udskyde det til 2023.
Vi respekterer selvfølgelig, at der ikke kunne skabes flertal for dette, selv om Venstre forsøgte sig med at tilpasse forslaget. 
Vi kan konstaterer, at der tilsyneladende er etableret et mere eller mindre fast flertal, som ikke vil rykke sig for at imødekomme et mindretal på nogen som helst måde. Det så og hørte vi meget tydeligt  i sagen om Blistrup.
Det vil dog ikke afholde os i Venstre for at fremføre borgernes ønsker, og støtte dem i deres arbejde for lokalsamfundene.

 

Birgit Roswall og Bent Hansen

Gruppeformand og borgmesterkandidat

For Venstre