Pressemeddelelse

13. juni 2024

Venstre.dk

Vedvarende energi

Venstre er et parti, der støtter udvikling og vækst i vores kommune, og vi mener, at vedvarende energi produktion naturligvis er noget vi også skal finde plads til i Gribskov.

I Gribskov kommune har vi i mange år kun haft én produktions vindmølle, og som med nutidens målestok er en relativt lille mølle.Grunden til vi ikke har flere produktions vindmøller har været en modstand mod opsætning af anlæg til produktion af vedvarende energi.

Vi er nu i den situation at vi alle skal bidrage til reduktion af CO2 udledning hvilket under de givne forhold skaber behov for øget produktion af elektricitet.

Derfor er udpegning af områder og retningslinjer for produktion af vedvarende energi en del af arbejdet med kommuneplanen, og i Venstre finder vi dette arbejde utrolig vigtigt.

Solceller på tage nævnes ofte, solcelleparker langs veje og omkring erhvervsområder nævnes også. I byrådet har vi behandlet en ansøgning om en større solcellepark, hvor alle naboer var enige i projektet, og hvor byrådet valgte at udskyde planlægningen til kommuneplan arbejdet, hvilket naturligvis giver tid til at kigge ind i alternativer.

I forhold til vindmøller, så er det både højde og placering der er emne for diskussion. Nogle gange savner vi i Venstre illustrationer af hvordan vi bedst opnår den største effekt i MWh, så vi også kan vurdere på den parameter.

For Venstre er det afgørende, at vi har en grundig og åben dialog med alle interessenter, både dem, der ønsker at opføre VE-anlæg, og dem, der bor i nærheden.

Vi håber, at vi i fællesskab kan finde de bedste løsninger for Gribskov Kommune, så vi kan være med til at gøre en positiv forskel for klimaet, og med hensyntagen til vores livskvalitet og vores naturværdier.


Ny FT-kandidat for Hillerødkredsen

Onsdag d. 15/11/2023

Venstre.dk

Nyvalgt folketingskandidat


Onsdag d. 15/11/2023 afholdte Hillerødkredsen (Gribskov og Hillerød) opstillingsmøde og fik denne dag valgt deres folketingskandidat til det kommende folketingsvalg. Tue Villebro blev med klapsavler valgt. Tillykke til Tue! 

Vi ser frem til et godt, fremtidigt samarbejde. 


Tue villebro 

Tirsdag d. 31/10/2023

Tue Villebro opstiller som folketingskandidat for Venstre i Hillerødkredsen

D.15. november afholder Venstre i Hillerødkredsen opstillingsmøde, og jeg, Tue Villebro, kandiderer til posten.  

Jeg er 49 år og far til tre skønne - snart voksne - børn, fraskilt og har en kæreste. Jeg er uddannet dyrlæge fra Den Kongelige Veterinære Landbohøjskole i 2001. I over tyve år har jeg været praktiserende dyrlæge - de sidste 12 år som selvstændig praktiserende dyrlæge i Gribskov Kommune. 

Jeg driver og ejer Gribskov Dyreklinik beliggende lidt udenfor Græsted, hvor jeg har mit hjem med børnene. Jeg har været medlem af Venstre i mere end 30 år. Jeg blev medlem af Venstres Ungdom som 16-årig og har været aktiv på alle niveauer i partiet lige siden. Jeg startede som lokalforeningsformand i VU i Kerteminde og Omegn, og er den dag i dag byrådsmedlem i Gribskov Kommune. Jeg sidder i Udvalget for Skole, Børn og Familie samt i §17 stk.4 udvalget "Sammen om fremtidens velfærd". 

Da Kim Valentin i 2019 blev valgt til Folketinget, var jeg en af de drivende kræfter i hans kampagne. I 2022 blev jeg valgt som kredsformand og var kampagneleder for de 50 frivillige ifm.valget. Sammen sikrede vi Kim Valentins genvalg ved valget sidste år. På baggrund af min erfaring og mit store ønske om at påvirke Danmark i en borgerlig liberal retning, mener jeg derfor, at tiden er moden til, at jeg stiller op som folketingskandidat I Hillerødkredsen. 

Som udgangspunkt er jeg engageret i alt, hvad der rører sig politisk. Der er områder, hvor min erfaring og viden både politisk, fagligt og privat er større end tidligere. Det er områder, jeg har arbejdet med lokalt og via mine kontakter på Christiansborg, som jeg nu gerne vil arbejde med på landsplan.

 Følg Tue på Facebook


Pressemeddelelse

Onsdag den 23. februar 2022

Gribskov.Venstre.dk

Udvalg vil ændre selvtrænerordning for pensionister

 

På Ældreudvalget i går besluttede vi at kigge mere ind i hvordan vi kan udvide/ændre de nuværende selvtrænerordning for pensionister. Vi ser ind i et udvidet behov for genoptræning som ligger beslag på faciliteterne på Plejecentrene. Så den gamle ordning fra før Corona er ikke mulig at gå tilbage til. Og jeg er rigtig glad for at mit forslag om at inddrage foreningerne blev positivt modtaget af udvalget ifht at finde løsninger. 

Vi har rigtig mange foreninger i kommunen som tilbyder styrketræning og som også er placeret mere lokalt. Som jeg foreslog på udvalgsmødet så kunne det være en rigtig god ide at tage kontakt til disse foreninger for at lave aftaler om mulige selvtrænerordninger. Foreninger er der hvor man mødes og samles i fælles sociale aktiviteter. Som forening har man mulighed for at søge fonde som supplement til foreningskontigentet. 

Der vil måske være mulighed for mere fleksibilitet ifht træningstider. Er man medlem af en forening giver det mulighed for at søge idrætspas i kommunen som hjælp til kontingentbetaling. I forvejen bidrager kommunen med lokaletilskud til foreningerne så der vil ikke være forøgede omkostninger for kommunen ved at inddrage foreningerne i alternative løsninger. 

Derudover tilbyder foreningerne andre pensionist aktiviteter som petanque, fodbold, badminton, gymnastik mv som kan være interessante for den enkelte borger. Lad os se ind i muligheder så vi kan finde nogle gode løsninger som erstatning for den gamle selvtræner ordning.

Med venlig hilsen
Helle Blomsterberg - Byrådsmedlem for Venstre Gribskov
https://gribskov.dk/nyheder/2022/feb/nyhedsside...Pressemeddelelse

Tirsdag den 1. februar 2022


Det første byrådsmøde


Årets og valgperiodens første byrådsmøde blev afviklet i fantastisk god ro og orden, og med ganske få sager på dagsorden - samtidig kandiderer det til at være det korteste nogensinde. Præcis kl.19 bød borgmester Bent Hansen velkommen og da klokken var 19.26 blev mødet afsluttet inklusiv både spørgetime og fejring af hele tre jubilarer. Vores egen ”nestor” Jannich Petersen blev fejret med sit 40-års jubilæum som folkevalgt. Pia Foght fra Socialdemokratiet og Bo Jul Nielsen fra De Radikale kunne begge fejre deres 20-års jubilæum.


Pressemeddelelse

Onsdag den 1. december 2021

Gribskov.Venstre.dk

Gribskov Byråd indgår bred konstitueringsaftale

 

Venstre i Gribskov har sammen med alle partier i Gribskov Byråd indgået en bred aftale, hvor alle partier er med i konstitueringen.

Gribskov Byråd har i dag indgået en bred aftale om fremtidens samarbejde i Gribskov Kommune. Aftalen indebærer, at alle partier repræsenteret i Gribskov Byråd er med i konstitueringen.

 
Her er hovedpunkterne i aftalen: 


Borgmester bliver Bent Hansen, Venstre medens 1. Viceborgmester og næstformand i økonomiudvalget bliver Trine Egetved fra Det Konservative Folkeparti. 2. Viceborgmester bliver Anders Gerner Frost fra Nyt Gribskov.

 

Udvalgsformandsposter er fordelt som følger:


 Økonomiudvalget: Bent Hansen, borgmester (V)

Udvalget for Kultur, Idræt og forebyggelse: Socialdemokratiet

Udvalget for Plan og Byg: Radikale Venstre

Udvalget for Børn, Unge og Skole: SF

Udvalget for beskæftigelse: Enhedslisten

Udvalget for Klima, Teknik og Miljø: Dansk Folkeparti

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed: Nye Borgerlige

Udvalget for §17 stk. 4- Unge og Uddannelse: Det Konservative Folkeparti

Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi: Nyt Gribskov

 

Næstformandsposterne i udvalgene er fordelt som følger:


 Økonomiudvalget: Det Konservative Folkeparti

Udvalget for Kultur, Idræt og forebyggelse: Venstre

Udvalget for Plan og Byg: Nyt Gribskov

Udvalget for Børn, Unge og Skole: Det Konservative Folkeparti

Udvalget for beskæftigelse: Det Konservative Folkeparti

Udvalget for Klima, Teknik og Miljø: Socialdemokratiet

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed: Socialdemokratiet

Udvalget for §17 stk. 4- Unge og Uddannelse: SF

Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi: Det Konservative Folkeparti

 

Udtalelse fra kommende borgmester i Gribskov Kommune, Bent Hansen (V)

 

”Jeg er meget glad for at denne aftale med hele byrådet er faldet på plads. Jeg vil gerne takke alle parter for at være konstruktive, imødekommende og meget løsningsorienterede på alle områder. For Gribskovs borgere er jeg overbevist om, at det er bedst, når vi arbejder sammen og finder fælles løsninger. Og det vil fortsat være mit fokus, når det nye byråd endeligt tiltræder efter nytår”.  

 

Det endelige konstituerende byrådsmøde finder sted d. 9. december.
"Jeg synes faktisk, vi skylder alle de borgere, der har sat deres kryds, at vi samarbejder konstruktivt"Det har været nogle turbulente dage, så jeg beklager jeg først svarer nu.

I sidste uge besluttede et bredt flertal i Gribskov byråd at pege på mig som ny borgmester. Det er selvfølgelig en opgave jeg påtager mig med stor ydmyghed.

For der skal ikke herske tvivl om, at den konstituering der foreligger med mig som borgmester, det er en konstituering med grobund for at lave en hel masse Venstre-politik.

Det er politik, som jeg er blevet valgt på og som jeg har bedt om mandat til at få gennemført. Det mener jeg også kan lade sig gøre i den meget brede konstituering, som vi står med.

Jeg er selvfølgelig også berørt af den modstand der har været mod beslutningen om at søge den brede konstituering, hvor flest mulige Gribskov-borgere bliver repræsenteret. Både indenfor og udenfor egne rækker. 

Og jeg ville da lyve hvis jeg sagde, at de seneste dages virak om min borgmesterpost ikke har påvirket mig. Jeg er ked af at en række bestyrelsesmedlemmer har valgt at forlade Venstre, fordi de ikke følte sig inddraget. Men jeg havde et klart mandat sammen med min forhandlingsgruppe til at søge mest mulig Venstre-indflydelse i et bredt samarbejde. Med 15 ud af 23 mandater bag mig og Venstres gruppe mener jeg, at det er indfriet.

Jeg er klar over at min første tid som ny borgmester er en anelse mere kaotisk, end jeg havde håbet på. Men jeg er omvendt heller ikke typen der stikker halen mellem benene. 

Derfor vil jeg søge dialogen med de borgere der er uenige med mig. Det har de faktisk fortjent. For de må selvfølgelig aldrig nogensinde følt at de bliver ladt i stikken af det flertal, der har valgt mig til ny borgmester. 

Derfor vil jeg også møde op til dagens demonstration, så jeg kan mødes ansigt til ansigt med de borgere, som forhåbentlig i en konstruktiv tone, vil sætte ord på deres frustrationer.

Slutteligt vil jeg gerne understrege, ligesom det også har været fremme de seneste par dage, at døren stadig står åben for De Konservative, og de andre borgerlige partier. Der er kaffe på kanden og jeg er klar til at indlede en konstruktiv dialog om fremtidens Gribskov.

For det synes jeg faktisk vi skylder alle de borgere, der har sat deres kryds, at vi samarbejder konstruktivt og ikke modarbejder hinanden.


Med venlig hilsen

Bent Hansen
Benha@gribskov.dk
M: 21287221


Helle blomsterberg

Byrådsmedlem

Gribskov.Venstre.dk

DERFOR ER DET FRIVIlLIGE IDRÆTSFORENINGSLIV SÅ VIGTIGT


Hvor er debatten om det frivillige idrætsliv i valgkampen? Er det bare et område man tager for givet og ikke vil bruge energi på? 


Idrætsforeninger og sundhed hænger uløseligt sammen. De frivillige fællesskaber i foreningslivet, båret af mange frivillige, er hjørnestene i opbygningen af det danske samfundsfællesskab. Det er hverdagsfællesskaber, hvor vi borgere mødes året rundt, får demokrati og deltagelse under huden; lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel. 


I Gribskov kommune har vi idag 125 idrætsforeninger hvor de mange utrættelige frivillige hver dag sikrer, at vi kan dyrke vores fællesskaber og idræt. Omkring 10.000 af kommunens borgere er tilknyttet en forening idag, men det er kun 25%. Og vi har langt fra fat i alle uanset deres baggrund og status - i foreninger er du angriberen Morten, holdlederen Sofie, formanden Vibeke osv. I foreningslivet har alle medlemmer værdi og er en del af fællesskabet. 


Studier viser feks.:- at foreningslivet styrker den enkeltes identitet, velvære og kompetencer. - styrker engagementet i samfundet. - man interagere i et netværk som styrker og giver fodfæste i uddannelser og arbejdsmarkedet - og ikke mindst at bevægelse bidrager til folkesundheden


Men vi er nødt til at hjælpe foreningerne mere. De kan ikke løfte opgaverne alene med at tilbyde idræt til alle aldre uanset social status, uanset ens speciale behov og uanset om det er motion, bredde eller elite idræt. 


Jeg mener, at vi i Gribskov Kommune skal:- udarbejde en Idrætsplan for hvordan idrætten skal udvikles i samarbejde med foreningerne. Kommunen har en Idrætspolitik, men den siger ikke noget om hvordan man kommer fra A til Z- samarbejdet med administrationen og foreningerne skal styrkes - kan vi evt. undgå noget af bureaukratiet som kan frigive ressourcer til at udvikle idrætten? Hvordan kan vi hjælpe de små foreninger i lokalsamfundene? - der skal hjælp til foreningerne så man også kan løfte tilbud til handicappede, børn og unge med specielle behov, unge mennesker som sidder fast i jobcenteret, udvikling af ældreidræt- nye idrætstrends skal finde sit ståsted blandt traditionelle idrætsformer. Det kræver nytænkning og ikke mindst sikre økonomien er til stede for at idrætten kan udfoldes.

Gribskovs røde flertalNyt Gribskov og deres røde budget-partnere udbygger i valgets sidste dage deres samarbejde.


Nyt Gribskov ønsker nu at hjemtage Vej og Park området. En opgave, der i mange år er blevet varetaget af lokale private selskaber, efter udbud.


Iflg. Dansk Erhverv reducerer hjemtagning konkurrencen om offentlige opgaver. Der bliver færre penge til velfærd og servicen til borgerne forringes.


Venstre ønsker et serviceområde som Vej og Park udbudt til lokale private virksomheder.  Dette skal ske i en fair aftale, hvor begge parter løbende evaluerer opgaverne og afstemmer resultaterne.

Fremadrettet skal andelen af kommunens opgaver i udbud øges. Mindre opgaver skal rettes mod lokalt erhvervsliv.


BENT HANSEN

Borgmester

Gribskov.Venstre.dk

Fra min og Venstres side, hersker der ingen tvivl om, at det er vigtigt, at vi fra politisk side anerkender, at der er et problem i uge 29 i Tisvildeleje

Her for nylig fik alle byrådsmedlemmer en henvendelse fra fire foreninger i Tisvilde hvor de udtrykte deres store bekymring for de ukontrollerede aktiviteter i Tisvildeleje om sommeren, og specielt i uge 29.  Nedennævnte citat fra henvendelsen beskriver ret tydeligt kernen i deres budskab.

“Mængden af påvirkede mennesker i uge 29 er blevet for overvældende. Tisvilde drukner i druk, narkotika, støj og affald. Tisvilde vil ikke mere småjusteringer og politisk-laden-stå-til mens byen år efter år forvandles til Gribskovs Distortion. Vi vil ikke være kendt for en uhæmmet drukkultur og stigende narkotika handel. Det er et kedeligt signal at udvise og skræmmer mange andre væk. Der er brug for handling og byen har brug for hjælp fra kommunens politikere”

Fra min og Venstres side, hersker der ingen tvivl om at det er vigtigt at vi fra politisk side anerkender at der er et problem i uge 29 i Tisvildeleje, når festlighederne kommer ud af kontrol. Derfor er det vigtigt at vi fra politisk medvirker til at forholdene bliver tålelige for beboerne i området. 

I den forbindelse ser jeg frem til at samarbejde med den nye lokale politistation i Helsinge, så den bliver en del af løsningen, så vi alle i fællesskab, men med byrådet i front, tager ansvar for at finde brugbare løsninger så det er muligt at afholde events, uden at Tisvilde drukner i druk, narkotika, støj og affald i uge 29.


Jannich petersen

Byrådsmedlem1

Venstre.dk

læserindlæg som svar til Pernille Søndergaard

Formanden for Udvikling, By og Land Pernille Søndergaard kritiserer bl.a. Venstre for ikke aktivt at medvirke til forskønnelse af P-pladsen i Helsinge midtby. Formanden mener, at Venstre forsinker processen.

Men formanden har tilsyneladende glemt, at det var formanden selv, der begærede sagen taget af dagsordenen på sidste byrådsmøde. Årsagen var, at formanden havde indstillet arealet reduceret med 30 p-pladser, hvilket ikke er lovligt efter den kommuneplan, som formanden har været med til at beslutte i byrådet for kun 1/2 år siden. Altså en ganske alvorlig fejl, som ikke kan tillægges Venstre.

I sagsbehandlingen har Venstre så foreslået, at der indrettes ladestandere til brug for el-biler allerede nu. NytGribskov må til at erkende, at el biler er kommet for at blive. Flere og flere kører i elbiler, hvorfor en så stor og dyr renovering af P-pladsen selvfølgelig skal forberedes med et antal ladestandere incl. hurtigladere.

Så der er ikke gået valgkamp i projektet fra Venstre`s side. Men når P-pladsen skal renoveres for omkring 9 mill. kr., må projektet udarbejdes rigtigt fra start af. Og det medvirker Venstre gerne til, idet vi selvfølgelig står ved vores budgetaftale omkring renovering af P-pladsen.


Birgit roswall

Tidl. byrådsmedlem


Venstre vil fortsat lytte til lokalsamfundenes ønsker til udvikling

Uanset at Socialdemokratiet og nyt Gribskov nedstemte Venstres forslag om at få beregnet udgifterne ved selvstændig ledelse af skolen i Blistrup Skole vil Venstre stadig være garant for at lytte og arbejde for borgerne i lokalsamfundene og de ønsker de har for at udvikle deres lokalområde
Gribskov Kommune er så privilegeret at have mange aktive lokalsamfund, som alle byrådets medlemmer værdsætter og fremhæver som Gribskov Kommunes særkende og tiltrækningskraft som bosætning- og turistkommune. 
Når alle er enige om, at lokalsamfundene i kommunen er vores særkende og af stor vigtighed for kommunen, undre vi os i Venstre over, at et flertal i byrådet ikke kunne støtte vores ønske om at få beregnet økonomien for hvad en selvstændig ledelse på Blistrup skole ville koste.
Byrådet har i denne byrådsperiode været rundt til dialogmøder i lokalområderne for at høre om de enkelte lokalsamfund og deres særkender, men når byrådet modtager en henvendelse fra repræsentanter fra skolebestyrelse og foreninger i området, så er det tilsyneladende kun Venstre og Konservative, der ønsker at lytte og få undersøgt, hvad lokalsamfundets ønske ville koste. 
Det er vi naturligvis triste over på Blistrups vegne, men vi synes også, at flertallet i samarbejdets ånd burde have stemt for at få undersøgt økonomien i stedet for at udskyde det til 2023.
Vi respekterer selvfølgelig, at der ikke kunne skabes flertal for dette, selv om Venstre forsøgte sig med at tilpasse forslaget. 
Vi kan konstaterer, at der tilsyneladende er etableret et mere eller mindre fast flertal, som ikke vil rykke sig for at imødekomme et mindretal på nogen som helst måde. Det så og hørte vi meget tydeligt  i sagen om Blistrup.
Det vil dog ikke afholde os i Venstre for at fremføre borgernes ønsker, og støtte dem i deres arbejde for lokalsamfundene.

Kim Valentin

Byrådsmedlem - Folketingsmedlem 

Venstre.dk

Budgetforhandlingerne på vej

Nu nærmer vi os tidspunktet hvor budgetforhandlingerne i Gribskov kommune, for året 2022 og de næste år frem, skal til at begynde og endeligt vedtages i oktober måned.

Fra Venstres side har vi meget stærke ønsker om at den grønne klimadagsorden skal fremmes, som en del af budgetforhandlingerne og der skal besluttes nogle tiltag, som sammen med borgere og erhverv sætter Gribskov kommune helt i front på dette felt.

Vi ser klart at der for nuværende ikke er en plan for hvordan Gribskov kommune skal indføre grønne klimatiltag, som resulterer i at Gribskov kommune opfylder sin del af planen om 70% reduktion af CO2 udledningen i 2030. 

Venstre ønsker at en plan for overholdelsen af disse mål skal være en del af budgetaftalen ligesom Venstre også ønsker en plan for hvordan Gribskov kommune klimatilpasses i forhold til de nuværende store udfordringer med de store vandmængder, som desværre ofte forurener vores vandmiljø.

Vi glæder os til forhandlinger og håber at der kan skabes flertal for nogle gode fremadrettede løsninger på det grønne område.

Kim Valentin 
2. Viceborgmester og Folketingsmedlem, Venstre