birgit roswall

Byrådsmedlem - KV21 kandidat

Venstre.dk

Jeg arbejder for dig og har specielt fokus på at Gribskov Kommune skal være kendetegnet ved:

  • Levende lokalsamfund med plads til alle – uanset alder og social status.
  • At alle borgere tager ansvar i forhold til egne muligheder.
  • At svage borgere sikrestryg hjælp og medbestemmelse.
  • At kommunen hjælper og støtter, hvor der er behov.
  • At vi behandler hinanden, som vi gerne selv vil behandles.

Hvem er Birgit Roswall

Født i 1948 på Jydebjergvej 5, Udsholt,3230 Græsted og bortset fra en afstikker til København har jeg boet i kommunen, hvor jeg nu bor alene på et mindre landsted i Blistrup.

Jeg er enke efter 30 års ægteskab med Bjarne med hvem jeg har 5 børn, der har berigtiget mig med 5 svigerbørn og 10børnebørn + 2 bonusbørn.

Jeg er uddannet på advokatkontor og er stadig på arbejdsmarkedet.

Jeg har været med i Byrådet siden 1998, hvor jeg primært har siddet i udvalg på velfærdsområderne, Børn, Ældre og socialområdet.

Siden Spildevandssektoren blev selskabsgjort i 2010 har jeg været i bestyrelsen for GribVand og GribVand Spildevand.

Her i 2021 er jeg formand for Ældre, Social og Sundhed, medlem af Økonomiudvalget og Børn og Ungeudvalget (tvangsfjernelsesudvalget).Jeg er udpeget af Venstre i Hovedstadsregionen til Sundhedskoordinations- og Praksisplanudvalget.

Har siden 1972 været i bestyrelsen for Blistrup Skytte og Idrætsforenings badmintonafdeling- godt 25 år som formand.


Jeg vil arbejde for, at Gribskov Kommune har plads til alle - læs mere om, hvad jeg står for og har arbejdet med, på www.BirgitRoswall.dk

Kontakt: birgitroswall@gmail.com