Øvrige valgte organisationsfolk

19. september 2020

CLAUS B. NIELSEN

Kredsbestyrelsen

Mobil: 4021 1239

E-mail: cbn @ dsr-as.dk

THOMAS LARSEN

Suppleant (nyvalgt 2020) for 1 år


Mobil: 2025 4709

E-mail: t.riis.larsen @ gmail.com

INGE LISE DYREKÆR LARSEN

Formand LOF Gribskov 

Mobil: 2613 2844

e-mail: 

Ingelise.dyrekaer @ gmail.com

HENNING HANSEN

Revisor 

(genvalg 2020) for 2 år


Mobil: 4025 9888E-mail: hh @ hah-teknik.dk

CARL BØRGE CHRISTIANSEN

Revisor  (valg 2019) for 2 år

Mobil: 2488 9393
E-mail: cbc @ mce2.dk

ERIK MADSEN

Revisorsuppleant (genvalg 2020) for 1 år


Mobil: 2047 1252

E-mail: stenhavegaard @ tdcadsl.dk