per roswall

Regionrådsmedlem

Venstre.dk

om per

Regionrådsmedlem

Per pr. januar 2020 indtrådt som medlem i Regionsrådet i Region Hovedstaden. 

Kontaktoplysninger: 

Mobil: 21240387
Mail: per@roswall.dk