• Venstre byrådsgruppe i Gribskov.
 • En del af byrådsgruppen. Betty, Helle og Tue


Byrådsgruppen

2022-2025

VENSTRE I GRIBSKOV
Bent Hansen

Borgmester

Venstre.dk

om Bent


"Alt hvad der tjener borgerne, deres interesser i kulturlivet, i foreningerne og i virksomhederne, skal fokus rettes mod. Beslutninger for borgerne skal ikke kun tages fra et kontor på Rådhuset via en iPad - og herefter blot kommunikeres ud til en anonym e-boks."

Vores opmærksomhed skal være fuldt rettet mod alt, alt hvad der tjener borgernes ve og vel bedst - "vi skal have begge ben på jorden".DIN NYE BORGMESTER I BYRÅDET
SE MERE OM BENT HANSEN PÅ FACEBOOK


Kontaktoplysninger:

Mail: benha@gribskov.dk
Mobil: 2128 7221


Jannich Petersen

Byrådsmedlem

Venstre.dk

om Jannich

Byrådsmedlem 

Jeg arbejder helhedsorienteret til gavn for alle borgere i Gribskov kommune medudgangspunkt i Venstre`s valgprogram og gerne i samarbejde med så mange partier som muligt. Det betyder, at Gribskov kommune fortsat skal være den bedste kommune i hovedstadsregionen og med et højt serviceniveau på alle områder (børn, skoler, ældre, idræt, kulturen og meget mere).


Medlem af byrådet siden 1982


Kontaktoplysninger
Mobil: 4042 5125
Mail: jpete@gribskov.dk


Betty Schachtschabel

Byrådsmedlem

Venstre.dk

om Betty

Byrådsmedlem


KERNEVÆRDIER:

 • Jeg ønsker borgerinddragelse på ordentlig vis
 • Børn og unge skal trives og dygtiggøre sig
 • Vi skal hjælpe og pleje vores ældre borgere godt
 • Vi skal tiltrække mere erhverv og stå til rådighed
 • Vi skal have lavet en klimaplan – det haster

"Vi trænger i den grad til at få ”orden i eget hus” i forhold til hvordan Gribskov Kommune som politikere og administration møder borgere og forvalter vores kommune."


DIN NYE REPRÆSENTANT I BYRÅDET

 • 50 år, gift med Niels og mor til en datter på 15 år og en søn på 18 år.
 • Bosat i naturskønne Ramløse.
 • Uddannet civiløkonom.
 • Til daglig Projektleder i stor dansk medicinalvirksomhed.
 • Formand for Ramløse Lokalråd.
 • Medlem af Skolebestyrelsen på Ramløse skole.

Kontaktoplysninger: 
Mobil: 3075 7972
Mail: betty@schachtschabel.dk


helle Blomsterberg

Byrådsmedlem

Venstre.dk

om Helle

Byrådsmedlem


Vi har alle et ansvar for, at vores kommune udviklersig i den rigtige retning og jeg er klar til at tage min del af ansvaret.

Jeg er 56 år, har en bachelor fra Copenhagen Business School.

Har mange års ledererfaring indenfor Group Finance, Credit Risk, Compliance, HR, IT Development mv. og til nu at være ansvarlig for kontrol og kreditriskostyring af erhvervskunder.

Valgt formand for hovedforeningen Helsinge Skytte og Idrætsforening og næstformand i Helsinge Hallens bestyrelse.

Tidligere har jeg været meget engageret i frivilligsocialt arbejde med at skabe bedre vilkår for kvinder og børn i nød.


KERNEVÆRDIER:

Det frivillige foreningsliv skal udfoldes
Erhverv i centrum
Understøtte et værdigt seniorliv og et reelt frit valg
En klimahandlingsplan i balance


Tue Villebro

Byrådsmedlem

Venstre.dk

om Tue 


Jeg er et udpræget familiemenneske med et stærkt socialt engagement. 

Helt generelt er jeg et aktivt og meget engageret menneske, som brænder for at påvirke udviklingen i en borgerlig liberal retning. 

Jeg er uddannet dyrlæge fra 2001 og driver selvstændig virksomhed på tiende år i form af Gribskov Dyreklinik, som ligger midt mellem Græsted og Mårum.

Mit engagement i politik startede tidligt som ung teenager, hvor jeg var meget aktiv i Venstres Ungdom og besad forskellige tillidsposter, og har således været medlem af Venstre i over 30 år.

 I årene fra 2008-2020 har jeg været bestyrelsesmedlem og 2013-2020 tillige formand i Gribskov Naturbørnehave og var i 2015 som formand primus motor bag institutionens privatisering.

 I årene fra 2011-16 var jeg desuden skolebestyrelsesmedlem på Gribskov Skole.

Fra 2016 til 2020 har jeg siddet som bestyrelsesmedlem i Venstre i Gribskov.

På nuværende tidspunkt er jeg en af kommunens to bestyrelsesmedlemmer i Gribskov Hallens bestyrelse, hvilket jeg har været siden sidste valg i 2018.

Du er velkommen til at kontakte mig på tue.villebro@mail.dk, tlf. 2262 6623 eller følge mig på Facebook https://www.facebook.com/stemTueVillebro og Instagram https://www.instagram.com/tuevillebro

Kerneværdier:

Kultur, Natur og Turisme

Børn og Unge

Erhverv og Klima