Bent hansen

Spidskandidat - Borgmesterkandidat

Venstre.dk

GRIBSKOV FOR BORGERNE!


Dette er absolut den vigtigste opgave for byrådet i den kommende periode. 
Vi skal udvikle kommunens service og sagsbehandlingskapacitet og kompetencer. 
Vi skal arbejde for øget borgerinddragelse.


Alt hvad der tjener borgerne, deres interesser i kulturlivet, i foreningerne og i virksomhederne, skal fokus rettes mod. Beslutninger for borgerne skal ikke kun tages fra et kontor på Rådhuset via en iPad - og herefter blot kommunikeres ud til en anonym e-boks.


Vores opmærksomhed skal være fuldt rettet mod alt, alt hvad der tjener borgernes ve og vel bedst - "vi skal have begge ben på jorden".

"Praktiske løsninger - og ikke bare smart markedsføring" 

"Dette er Venstres målsætninger for den kommende periode, og det vil jeg stå i spidsen for at vi gennemfører..."DIN NYE BORGMESTER I BYRÅDET

Se mere om Bent Hansen på Facebook


Byrådsmedlem - medlem af følgende fagudvalg:

  • Beskæftigelse og Unge
  • Udvikling, By og Land - næstformand
  • Børn, Idræt og Familie
  • Temaudvalg om FN’s verdensmål - næstformand

Uddannet Maskinkonstruktør

  • Merkonom i finansiering
  • Selvstændig inden for teknisk montage og landbrug


DET VENSTRE DU KENDER


Kontaktoplysninger:

Benha@gribskov.dk
M:21287221
Benthansen.venstre.dk