Jørgen simonsen

Byrådsmedlem - KV21 kandidat

Venstre.dk

Din stemme for et bedre erhvervsklima...


Jeg vil arbejde for et bedre erhvervsklima i Gribskov Kommune. Med mit mange års arbejde for erhvervs vilkår, ved jeg hvad virksomhederne efterspørger.


Alt for lang tid har vi ligget i bund i erhvervsanalyserne. Det skal forbedres, så vi får bedre vilkår til at drive erhverv og virksomhed. Det vil tiltrække nye virksomheder og udvikle de eksisterende.

Der skal arbejdes med sagsbehandlingen, herunder tider og bureaukrati. Sagspuklerne skal nedbringes og der skal være kort svartid på ansøgninger fra investorer.

Investorer og virksomheder som kommer til vores kommune, skal bydes velkommen og havehjælp til at komme i gang med deres idé og projekt.

Vi skal arbejde for at unge kommer i gang med en uddannelse/erhvervsuddannelser skal talesop. Det skal igen være attraktivt at blive håndværker.

Vi skal arbejde for at virksomhederne får den gode nødvendige arbejdskraft, jobcentrene skal slankes og mere skal overgå til Nordsjællands Rekrutteringsservice NRS, som er en samling af et kommunearbejde.Din stemme i Gribskov kommune...

  • Medlem af Gribskov byråd siden 2010.
  • Næstformand i udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi.
  • Medlem af udvalget for Beskæftigelse og Unge.
  • Formand for DI Dansk Byggeri i Nordsjælland.
  • Formand for Nordsjælland Håndbold.
  • Næstformand i FGU Nordsjælland.
  • Medlem af NRS Nordsjælland.
  • Etablerede Nordtag A/S -Nordsjællands Tagdækning1997 og beskæftiger i dag ca.25 medarbejdere i Græsted og Toreby på Lolland.